Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih ALUE RANGAN SUNGAI SIMPANG KRUENG LINGKA SEUNEUBOK ACEH SEUNEUBOK PASE GAJAH MENTAH PAYA KEUTAPANG ALUE ITAM BUKIT DRIEN BUKIT SELAMAT LABUHAN KEUDE GEULUMPANG PAYONG KUALA PAREK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 161 151 120 291 407 118 133 105 468 546 1025 356 73 3954
  PR 135 146 105 297 419 90 138 87 427 504 1007 341 58 3754
  JML 296 297 225 588 826 208 271 192 895 1050 2032 697 131 7708
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 161 151 120 291 407 118 133 105 468 546 1025 356 73 3954
  PR 135 146 105 297 419 90 138 87 427 504 1007 341 58 3754
  JML 296 297 225 588 826 208 271 192 895 1050 2032 697 131 7708
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 64 115 82 164 113 75 76 72 173 464 628 120 42 2188
  PR 67 112 76 172 107 64 104 64 169 458 637 150 43 2223
  JML 131 227 158 336 220 139 180 136 342 922 1265 270 85 4411
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 64 115 82 164 113 75 76 72 173 464 629 121 42 2190
  PR 67 112 76 172 107 64 104 64 169 458 638 150 43 2224
  JML 131 227 158 336 220 139 180 136 342 922 1267 271 85 4414

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara ALUE RANGAN SUNGAI SIMPANG KRUENG LINGKA SEUNEUBOK ACEH SEUNEUBOK PASE GAJAH MENTAH PAYA KEUTAPANG ALUE ITAM BUKIT DRIEN BUKIT SELAMAT LABUHAN KEUDE GEULUMPANG PAYONG KUALA PAREK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 302 303 229 600 843 212 276 197 912 1071 2075 711 134 7865
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 171 76 71 264 623 73 96 61 570 546 1339 440 49 4379
4 Jumlah surat suara digunakan 131 227 158 336 220 139 180 136 342 525 736 271 85 3486
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah ALUE RANGAN SUNGAI SIMPANG KRUENG LINGKA SEUNEUBOK ACEH SEUNEUBOK PASE GAJAH MENTAH PAYA KEUTAPANG ALUE ITAM BUKIT DRIEN BUKIT SELAMAT LABUHAN KEUDE GEULUMPANG PAYONG KUALA PAREK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 118 226 147 325 202 132 168 133 328 515 719 253 83 3349
2 Jumlah Suara tidak sah 13 1 11 11 18 7 12 3 14 10 17 18 2 137
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 131 227 158 336 220 139 180 136 342 525 736 271 85 3486

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ALUE RANGAN SUNGAI SIMPANG KRUENG LINGKA SEUNEUBOK ACEH SEUNEUBOK PASE GAJAH MENTAH PAYA KEUTAPANG ALUE ITAM BUKIT DRIEN BUKIT SELAMAT LABUHAN KEUDE GEULUMPANG PAYONG KUALA PAREK
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 43 163 73 155 71 63 48 83 137 273 294 50 24 1477
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 75 63 74 170 131 69 120 50 191 242 425 203 59 1872
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 118 226 147 325 202 132 168 133 328 515 719 253 83 3349