Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MEUNASAH BLANG SEUNEUBOK ACEH KUALA IDI CUT TEUPIN DRUM SEUNEUBOK BAROH GAMPONG BEUNOT PEUKAN IDI CUT GAMPONG KEUDE BUKET RAYA ALUE MERBO GAMPONG BARO BAGOK PANAH SA KEMUNING LIMONG KEMUNING PEUT KEMUNING LHEE KEMUNING DUA KEMUNING SA BUKET TUALANG BAGOK PANAH PEUT BAGOK PANAH LHEE BAGOK PANAH DUA MATANG GEUTOU GRONG-GRONG TRIENG GADENG MATANG PINEUNG SEUNEUBOK SIMPANG JUNGKA GAJAH SEUNEUBOK TEUNGOH BUKET KULAM DAMA PULO DUA DAMA PULO SA ALUE DALAM ALUE LUDIN DUA LHOK GEULUMPANG BLANG BUKET ALUE LHOK GASEH SAYANG SEUNEUBOK BULOH SEUNEUBOK TUHA DUA SEUNEUBOK TUHA SA KAPAI BARO ALUE GADENG BUKET RUMIA MEUNASAH KEUTAPANG ALUE LUDIN SA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 266 317 81 121 510 147 107 385 100 175 154 185 52 106 99 73 82 51 102 61 64 114 159 60 230 259 76 59 106 106 127 104 45 74 89 175 145 93 120 102 185 97 78 124 67 6032
  PR 279 338 67 137 496 140 106 397 97 158 178 200 66 102 98 76 90 53 115 74 68 117 165 57 269 275 69 61 97 104 153 104 49 98 108 167 139 92 124 92 194 90 76 128 72 6235
  JML 545 655 148 258 1006 287 213 782 197 333 332 385 118 208 197 149 172 104 217 135 132 231 324 117 499 534 145 120 203 210 280 208 94 172 197 342 284 185 244 194 379 187 154 252 139 12267
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 266 317 81 121 510 147 110 385 100 175 154 185 52 106 99 73 82 51 102 61 64 114 159 60 230 259 76 59 106 106 127 104 45 74 89 175 145 93 120 102 185 97 78 124 67 6035
  PR 279 338 67 137 496 140 106 397 97 158 178 200 66 102 98 76 90 53 115 74 68 117 165 57 269 275 69 61 97 104 153 104 49 98 108 167 139 92 124 92 194 90 76 128 72 6235
  JML 545 655 148 258 1006 287 216 782 197 333 332 385 118 208 197 149 172 104 217 135 132 231 324 117 499 534 145 120 203 210 280 208 94 172 197 342 284 185 244 194 379 187 154 252 139 12270
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 97 144 56 97 159 81 68 135 32 88 87 84 36 47 40 31 38 26 63 34 41 60 71 29 92 163 38 41 45 55 76 55 32 35 39 80 60 36 44 50 51 41 42 44 57 2820
  PR 135 137 50 112 166 95 79 176 45 102 107 104 54 56 52 45 55 31 78 49 51 78 87 29 145 201 37 45 50 64 95 74 38 52 62 64 59 33 59 47 53 39 40 43 61 3334
  JML 232 281 106 209 325 176 147 311 77 190 194 188 90 103 92 76 93 57 141 83 92 138 158 58 237 364 75 86 95 119 171 129 70 87 101 144 119 69 103 97 104 80 82 87 118 6154
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 97 144 56 97 159 81 71 135 32 88 87 84 36 47 40 31 38 26 63 34 41 60 71 29 92 163 38 41 45 55 76 55 32 35 39 80 60 36 44 50 51 41 42 44 57 2823
  PR 135 137 50 112 166 95 79 176 45 102 107 104 54 56 52 45 55 31 78 49 51 78 87 29 145 201 37 45 50 64 95 74 38 52 62 64 59 33 59 47 53 39 40 43 61 3334
  JML 232 281 106 209 325 176 150 311 77 190 194 188 90 103 92 76 93 57 141 83 92 138 158 58 237 364 75 86 95 119 171 129 70 87 101 144 119 69 103 97 104 80 82 87 118 6157

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MEUNASAH BLANG SEUNEUBOK ACEH KUALA IDI CUT TEUPIN DRUM SEUNEUBOK BAROH GAMPONG BEUNOT PEUKAN IDI CUT GAMPONG KEUDE BUKET RAYA ALUE MERBO GAMPONG BARO BAGOK PANAH SA KEMUNING LIMONG KEMUNING PEUT KEMUNING LHEE KEMUNING DUA KEMUNING SA BUKET TUALANG BAGOK PANAH PEUT BAGOK PANAH LHEE BAGOK PANAH DUA MATANG GEUTOU GRONG-GRONG TRIENG GADENG MATANG PINEUNG SEUNEUBOK SIMPANG JUNGKA GAJAH SEUNEUBOK TEUNGOH BUKET KULAM DAMA PULO DUA DAMA PULO SA ALUE DALAM ALUE LUDIN DUA LHOK GEULUMPANG BLANG BUKET ALUE LHOK GASEH SAYANG SEUNEUBOK BULOH SEUNEUBOK TUHA DUA SEUNEUBOK TUHA SA KAPAI BARO ALUE GADENG BUKET RUMIA MEUNASAH KEUTAPANG ALUE LUDIN SA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 556 668 151 263 1027 293 217 798 201 340 339 393 120 212 201 152 175 106 221 138 135 236 330 119 509 544 148 122 207 214 286 212 96 175 201 349 290 189 249 198 387 191 157 257 142 12514
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 324 387 45 54 702 117 67 487 124 150 131 205 30 109 109 76 82 49 80 55 43 98 172 61 272 180 73 36 112 95 115 83 26 88 100 205 171 120 146 101 283 111 75 170 24 6343
4 Jumlah surat suara digunakan 232 281 106 209 325 176 150 311 77 190 194 188 90 103 92 76 93 57 141 83 92 138 158 58 237 364 75 86 95 119 171 129 70 87 101 144 119 69 103 97 104 80 82 87 118 6157
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MEUNASAH BLANG SEUNEUBOK ACEH KUALA IDI CUT TEUPIN DRUM SEUNEUBOK BAROH GAMPONG BEUNOT PEUKAN IDI CUT GAMPONG KEUDE BUKET RAYA ALUE MERBO GAMPONG BARO BAGOK PANAH SA KEMUNING LIMONG KEMUNING PEUT KEMUNING LHEE KEMUNING DUA KEMUNING SA BUKET TUALANG BAGOK PANAH PEUT BAGOK PANAH LHEE BAGOK PANAH DUA MATANG GEUTOU GRONG-GRONG TRIENG GADENG MATANG PINEUNG SEUNEUBOK SIMPANG JUNGKA GAJAH SEUNEUBOK TEUNGOH BUKET KULAM DAMA PULO DUA DAMA PULO SA ALUE DALAM ALUE LUDIN DUA LHOK GEULUMPANG BLANG BUKET ALUE LHOK GASEH SAYANG SEUNEUBOK BULOH SEUNEUBOK TUHA DUA SEUNEUBOK TUHA SA KAPAI BARO ALUE GADENG BUKET RUMIA MEUNASAH KEUTAPANG ALUE LUDIN SA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 220 277 98 206 319 170 139 293 68 167 180 185 84 101 67 46 85 53 136 74 89 131 154 49 222 346 66 84 85 111 161 120 66 72 94 133 97 33 88 84 83 61 71 80 103 5651
2 Jumlah Suara tidak sah 12 4 8 3 6 6 11 18 9 23 14 3 6 2 25 30 8 4 5 9 3 7 4 9 15 18 9 2 10 8 10 9 4 15 7 11 22 36 15 13 21 19 11 7 15 506
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 232 281 106 209 325 176 150 311 77 190 194 188 90 103 92 76 93 57 141 83 92 138 158 58 237 364 75 86 95 119 171 129 70 87 101 144 119 69 103 97 104 80 82 87 118 6157

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MEUNASAH BLANG SEUNEUBOK ACEH KUALA IDI CUT TEUPIN DRUM SEUNEUBOK BAROH GAMPONG BEUNOT PEUKAN IDI CUT GAMPONG KEUDE BUKET RAYA ALUE MERBO GAMPONG BARO BAGOK PANAH SA KEMUNING LIMONG KEMUNING PEUT KEMUNING LHEE KEMUNING DUA KEMUNING SA BUKET TUALANG BAGOK PANAH PEUT BAGOK PANAH LHEE BAGOK PANAH DUA MATANG GEUTOU GRONG-GRONG TRIENG GADENG MATANG PINEUNG SEUNEUBOK SIMPANG JUNGKA GAJAH SEUNEUBOK TEUNGOH BUKET KULAM DAMA PULO DUA DAMA PULO SA ALUE DALAM ALUE LUDIN DUA LHOK GEULUMPANG BLANG BUKET ALUE LHOK GASEH SAYANG SEUNEUBOK BULOH SEUNEUBOK TUHA DUA SEUNEUBOK TUHA SA KAPAI BARO ALUE GADENG BUKET RUMIA MEUNASAH KEUTAPANG ALUE LUDIN SA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 104 145 37 118 125 84 46 127 31 48 82 72 46 28 35 21 45 18 7 25 45 58 54 13 92 133 38 79 32 24 70 77 46 41 36 19 18 7 30 27 30 25 32 9 75 2354
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 116 132 61 88 194 86 93 166 37 119 98 113 38 73 32 25 40 35 129 49 44 73 100 36 130 213 28 5 53 87 91 43 20 31 58 114 79 26 58 57 53 36 39 71 28 3297
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 220 277 98 206 319 170 139 293 68 167 180 185 84 101 67 46 85 53 136 74 89 131 154 49 222 346 66 84 85 111 161 120 66 72 94 133 97 33 88 84 83 61 71 80 103 5651