Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih JAMBO LABU PAYA PEULAWI KEUDE BIREM BAYEUN ARAMIYAH BLANG TUALANG BUKET SEULEUMAK BIREM RAYEUK ALUE GADENG GP ALUE GADENG II ALUE SENTANG MERBOU DUA PAYA BILI SA PAYA BILI DUA PAYA TAMPAH ALUE CANANG ALUE DRIEN BUKET TIGA BENTENG AFDELING II BUKIT KEUMUNENG HULU PEUTOW ALUE BULOH ALUE TEH PAYA RAMBONG ALUE GADENG SA ALUE NYAMUK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 780 273 612 352 527 153 244 869 297 209 968 80 267 628 233 476 246 421 257 137 163 135 247 927 63 161 359 10084
  PR 752 240 618 354 576 146 261 821 303 202 930 99 265 587 214 447 232 399 252 133 144 132 251 872 66 169 339 9804
  JML 1532 513 1230 706 1103 299 505 1690 600 411 1898 179 532 1215 447 923 478 820 509 270 307 267 498 1799 129 330 698 19888
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  JML 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 12
  PR 0 0 0 0 11 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20
  JML 0 0 0 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 32
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 782 273 612 352 530 153 244 875 297 210 968 80 267 628 233 476 246 421 257 137 163 135 249 927 63 162 359 10099
  PR 754 240 618 354 587 146 261 829 303 203 930 99 265 587 215 447 232 399 252 133 144 132 251 872 66 170 339 9828
  JML 1536 513 1230 706 1117 299 505 1704 600 413 1898 179 532 1215 448 923 478 820 509 270 307 267 500 1799 129 332 698 19927
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 505 119 237 190 254 103 141 346 169 175 589 58 130 453 146 255 107 275 132 111 98 83 160 591 47 109 268 5851
  PR 508 126 272 195 250 104 138 387 187 166 632 77 142 453 151 278 137 285 135 100 104 93 178 570 54 133 262 6117
  JML 1013 245 509 385 504 207 279 733 356 341 1221 135 272 906 297 533 244 560 267 211 202 176 338 1161 101 242 530 11968
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  JML 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 12
  PR 0 0 0 0 11 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20
  JML 0 0 0 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 32
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 507 119 237 190 257 103 141 352 169 176 589 58 130 453 146 255 107 275 132 111 98 83 162 591 47 110 268 5866
  PR 510 126 272 195 261 104 138 395 187 167 632 77 142 453 152 278 137 285 135 100 104 93 178 570 54 134 262 6141
  JML 1017 245 509 385 518 207 279 747 356 343 1221 135 272 906 298 533 244 560 267 211 202 176 340 1161 101 244 530 12007

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara JAMBO LABU PAYA PEULAWI KEUDE BIREM BAYEUN ARAMIYAH BLANG TUALANG BUKET SEULEUMAK BIREM RAYEUK ALUE GADENG GP ALUE GADENG II ALUE SENTANG MERBOU DUA PAYA BILI SA PAYA BILI DUA PAYA TAMPAH ALUE CANANG ALUE DRIEN BUKET TIGA BENTENG AFDELING II BUKIT KEUMUNENG HULU PEUTOW ALUE BULOH ALUE TEH PAYA RAMBONG ALUE GADENG SA ALUE NYAMUK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1568 527 1255 720 1127 305 516 1720 613 419 1935 183 445 1244 558 940 488 834 520 276 313 272 509 1830 131 337 700 20285
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 551 282 746 335 609 98 237 973 257 76 714 48 173 338 260 407 244 274 253 65 111 96 169 669 30 93 170 8278
4 Jumlah surat suara digunakan 1017 245 509 385 518 207 279 747 356 343 1221 135 272 906 298 533 244 560 267 211 202 176 340 1161 101 244 530 12007
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah JAMBO LABU PAYA PEULAWI KEUDE BIREM BAYEUN ARAMIYAH BLANG TUALANG BUKET SEULEUMAK BIREM RAYEUK ALUE GADENG GP ALUE GADENG II ALUE SENTANG MERBOU DUA PAYA BILI SA PAYA BILI DUA PAYA TAMPAH ALUE CANANG ALUE DRIEN BUKET TIGA BENTENG AFDELING II BUKIT KEUMUNENG HULU PEUTOW ALUE BULOH ALUE TEH PAYA RAMBONG ALUE GADENG SA ALUE NYAMUK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1011 228 505 376 509 204 274 725 341 341 1218 128 265 897 297 527 242 558 264 210 200 171 339 1154 96 243 530 11853
2 Jumlah Suara tidak sah 6 17 4 9 9 3 5 22 15 2 3 7 7 9 1 6 2 2 3 1 2 5 1 7 5 1 0 154
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1017 245 509 385 518 207 279 747 356 343 1221 135 272 906 298 533 244 560 267 211 202 176 340 1161 101 244 530 12007

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden JAMBO LABU PAYA PEULAWI KEUDE BIREM BAYEUN ARAMIYAH BLANG TUALANG BUKET SEULEUMAK BIREM RAYEUK ALUE GADENG GP ALUE GADENG II ALUE SENTANG MERBOU DUA PAYA BILI SA PAYA BILI DUA PAYA TAMPAH ALUE CANANG ALUE DRIEN BUKET TIGA BENTENG AFDELING II BUKIT KEUMUNENG HULU PEUTOW ALUE BULOH ALUE TEH PAYA RAMBONG ALUE GADENG SA ALUE NYAMUK
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 853 151 338 157 312 96 84 499 227 305 889 73 188 747 188 358 146 442 196 178 133 129 294 958 76 156 298 8471
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 158 77 167 219 197 108 190 226 114 36 329 55 77 150 109 169 96 116 68 32 67 42 45 196 20 87 232 3382
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1011 228 505 376 509 204 274 725 341 341 1218 128 265 897 297 527 242 558 264 210 200 171 339 1154 96 243 530 11853