Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BAYEUN SARAH TEUBE ALUE KAUL ALUE PUNTI SIMPANG ANEUH SIMPANG PEUT DAMAR SIPUT SARAH KAYEE ALUE SEULEUMAK SEUNEUBOK DALAM ALUE KUMBA ALUE RAYA RANTAU PANJANG ALUE TUWI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 923 235 442 301 216 102 57 70 115 251 284 346 899 132 4373
  PR 986 219 406 289 191 99 65 73 126 235 269 328 890 93 4269
  JML 1909 454 848 590 407 201 122 143 241 486 553 674 1789 225 8642
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 923 235 442 301 216 102 57 70 115 251 284 346 899 132 4373
  PR 986 219 406 289 191 99 65 73 126 235 269 328 890 93 4269
  JML 1909 454 848 590 407 201 122 143 241 486 553 674 1789 225 8642
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 329 85 209 223 100 82 54 63 71 96 124 64 249 90 1839
  PR 407 118 224 198 93 79 46 68 82 97 159 94 310 64 2039
  JML 736 203 433 421 193 161 100 131 153 193 283 158 559 154 3878
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 329 85 209 223 100 82 54 63 71 96 124 64 249 90 1839
  PR 407 118 224 198 93 79 46 68 82 97 159 94 310 64 2039
  JML 736 203 433 421 193 161 100 131 153 193 283 158 559 154 3878

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BAYEUN SARAH TEUBE ALUE KAUL ALUE PUNTI SIMPANG ANEUH SIMPANG PEUT DAMAR SIPUT SARAH KAYEE ALUE SEULEUMAK SEUNEUBOK DALAM ALUE KUMBA ALUE RAYA RANTAU PANJANG ALUE TUWI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1948 462 866 602 413 205 122 146 246 496 569 684 1816 230 8805
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1212 259 433 181 220 44 22 15 93 303 286 526 1257 76 4927
4 Jumlah surat suara digunakan 736 203 433 421 193 161 100 131 153 193 283 158 559 154 3878
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BAYEUN SARAH TEUBE ALUE KAUL ALUE PUNTI SIMPANG ANEUH SIMPANG PEUT DAMAR SIPUT SARAH KAYEE ALUE SEULEUMAK SEUNEUBOK DALAM ALUE KUMBA ALUE RAYA RANTAU PANJANG ALUE TUWI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 722 193 430 421 190 155 98 131 152 175 273 149 535 153 3777
2 Jumlah Suara tidak sah 14 10 3 0 3 6 2 0 1 18 10 9 24 1 101
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 736 203 433 421 193 161 100 131 153 193 283 158 559 154 3878

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BAYEUN SARAH TEUBE ALUE KAUL ALUE PUNTI SIMPANG ANEUH SIMPANG PEUT DAMAR SIPUT SARAH KAYEE ALUE SEULEUMAK SEUNEUBOK DALAM ALUE KUMBA ALUE RAYA RANTAU PANJANG ALUE TUWI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 409 81 269 195 82 61 52 50 108 95 110 38 232 53 1835
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 313 112 161 226 108 94 46 81 44 80 163 111 303 100 1942
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 722 193 430 421 190 155 98 131 152 175 273 149 535 153 3777