Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PAYA UNOU SEUMALI PUNTI PAYONG PAYA PALAS TAMPAK KLIET ALUE GEUNTENG PERTAMINA ALUE BATEE BEURANDANG ALUE UDEP MATA IE BUKET PALA SEUNEUBOK JOHAN SEUNEUBOK BARO PULO BLANG BLANG BAROM SEUNEUBOK DALAM SEULEMAK MUDA BHOM LAMA PASI PUTEH ALUE DUA SEUMANAH JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 263 308 524 908 330 282 806 189 146 392 202 344 564 141 277 162 111 91 145 244 289 261 1512 8491
  PR 268 302 475 841 355 311 820 190 152 402 220 347 581 146 306 182 102 88 164 270 267 263 1425 8477
  JML 531 610 999 1749 685 593 1626 379 298 794 422 691 1145 287 583 344 213 179 309 514 556 524 2937 16968
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 3 16 1 1 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 33
  PR 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19
  JML 0 0 0 0 0 3 22 1 1 4 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 52
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 263 308 524 908 330 285 822 190 147 394 202 344 573 141 277 162 111 91 145 244 291 261 1512 8525
  PR 268 302 475 841 355 311 826 190 152 404 220 347 591 146 306 182 102 88 164 270 268 263 1425 8496
  JML 531 610 999 1749 685 596 1648 380 299 798 422 691 1164 287 583 344 213 179 309 514 559 524 2937 17021
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 122 121 247 563 205 115 509 87 118 173 202 175 207 90 192 118 73 73 92 111 155 105 417 4270
  PR 151 147 211 557 232 128 488 104 132 189 220 173 224 112 258 131 80 78 99 123 157 115 353 4462
  JML 273 268 458 1120 437 243 997 191 250 362 422 348 431 202 450 249 153 151 191 234 312 220 770 8732
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 3 16 1 1 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 33
  PR 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19
  JML 0 0 0 0 0 3 22 1 1 4 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 52
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 122 121 247 563 205 118 525 88 119 175 202 175 216 90 192 118 73 73 92 111 157 105 417 4304
  PR 151 147 211 557 232 128 494 104 132 191 220 173 234 112 258 131 80 78 99 123 158 115 353 4481
  JML 273 268 458 1120 437 246 1019 192 251 366 422 348 450 202 450 249 153 151 191 234 315 220 770 8785

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PAYA UNOU SEUMALI PUNTI PAYONG PAYA PALAS TAMPAK KLIET ALUE GEUNTENG PERTAMINA ALUE BATEE BEURANDANG ALUE UDEP MATA IE BUKET PALA SEUNEUBOK JOHAN SEUNEUBOK BARO PULO BLANG BLANG BAROM SEUNEUBOK DALAM SEULEMAK MUDA BHOM LAMA PASI PUTEH ALUE DUA SEUMANAH JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 273 268 458 1120 437 246 1019 192 251 366 422 348 450 202 450 249 153 151 191 234 315 220 770 8785
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jumlah surat suara digunakan 273 268 458 1120 437 246 1019 192 251 366 422 348 450 202 450 249 153 151 191 234 315 220 770 8785
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PAYA UNOU SEUMALI PUNTI PAYONG PAYA PALAS TAMPAK KLIET ALUE GEUNTENG PERTAMINA ALUE BATEE BEURANDANG ALUE UDEP MATA IE BUKET PALA SEUNEUBOK JOHAN SEUNEUBOK BARO PULO BLANG BLANG BAROM SEUNEUBOK DALAM SEULEMAK MUDA BHOM LAMA PASI PUTEH ALUE DUA SEUMANAH JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 266 263 456 1114 427 241 1016 182 246 349 370 341 442 198 445 240 152 136 188 230 308 209 758 8577
2 Jumlah Suara tidak sah 7 5 2 6 10 5 3 10 5 17 52 7 8 4 5 9 1 15 3 4 7 11 12 208
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 273 268 458 1120 437 246 1019 192 251 366 422 348 450 202 450 249 153 151 191 234 315 220 770 8785

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PAYA UNOU SEUMALI PUNTI PAYONG PAYA PALAS TAMPAK KLIET ALUE GEUNTENG PERTAMINA ALUE BATEE BEURANDANG ALUE UDEP MATA IE BUKET PALA SEUNEUBOK JOHAN SEUNEUBOK BARO PULO BLANG BLANG BAROM SEUNEUBOK DALAM SEULEMAK MUDA BHOM LAMA PASI PUTEH ALUE DUA SEUMANAH JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 159 158 292 771 282 102 923 79 210 203 159 164 280 123 239 170 108 72 59 111 168 120 387 5339
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 107 105 164 343 145 139 93 103 36 146 211 177 162 75 206 70 44 64 129 119 140 89 371 3238
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 266 263 456 1114 427 241 1016 182 246 349 370 341 442 198 445 240 152 136 188 230 308 209 758 8577