Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BITUNG KARANGRIA SUMOMPO TUMUMPA DUA ISLAM SINDULANG DUA SINDULANG SATU MAASING TUMUMPA SATU TUMINTING MAHAWU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1472 2762 1417 1864 949 2944 2395 1069 3367 2907 21146
  PR 1559 2666 1476 1905 983 3237 2534 1178 2803 2901 21242
  JML 3031 5428 2893 3769 1932 6181 4929 2247 6170 5808 42388
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 12 0 0 0 5 0 0 6 0 23
  PR 0 12 1 0 0 8 1 2 9 1 34
  JML 0 24 1 0 0 13 1 2 15 1 57
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 278 0 278
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 307 0 307
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 28 20 18 43 8 172 69 50 52 117 577
  PR 44 11 30 40 14 166 63 48 57 115 588
  JML 72 31 48 83 22 338 132 98 109 232 1165
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1500 2794 1435 1907 957 3121 2464 1119 3703 3024 22024
  PR 1603 2689 1507 1945 997 3411 2598 1228 2898 3017 21893
  JML 3103 5483 2942 3852 1954 6532 5062 2347 6601 6041 43917
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 858 1638 1008 981 565 1723 1282 728 2009 2043 12835
  PR 914 1774 1090 1057 599 1793 1385 789 1953 2009 13363
  JML 1772 3412 2098 2038 1164 3516 2667 1517 3962 4052 26198
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 12 0 0 0 5 0 0 6 0 23
  PR 0 12 1 0 0 8 1 2 9 1 34
  JML 0 24 1 0 0 13 1 2 15 1 57
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 274 0 274
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 299 0 299
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 28 20 18 43 8 172 69 50 52 117 577
  PR 44 11 30 40 14 166 63 48 57 115 588
  JML 72 31 48 83 22 338 132 98 109 232 1165
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 886 1670 1026 1024 573 1900 1351 778 2341 2160 13709
  PR 958 1797 1121 1097 613 1967 1449 839 2044 2125 14010
  JML 1844 3467 2147 2121 1186 3867 2800 1617 4385 4285 27719

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BITUNG KARANGRIA SUMOMPO TUMUMPA DUA ISLAM SINDULANG DUA SINDULANG SATU MAASING TUMUMPA SATU TUMINTING MAHAWU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3096 5529 2954 3847 1973 6313 5035 2293 6307 5929 43276
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 6 0 2 1 3 1 0 0 1 14
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1252 2056 807 1724 786 2443 2234 676 1922 1643 15543
4 Jumlah surat suara digunakan 1844 3467 2147 2121 1186 3867 2800 1617 4385 4285 27719
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BITUNG KARANGRIA SUMOMPO TUMUMPA DUA ISLAM SINDULANG DUA SINDULANG SATU MAASING TUMUMPA SATU TUMINTING MAHAWU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1844 3450 2132 2115 1181 3863 2788 1614 4364 4275 27626
2 Jumlah Suara tidak sah 0 17 15 6 5 4 12 3 21 10 93
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1844 3467 2147 2121 1186 3867 2800 1617 4385 4285 27719

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BITUNG KARANGRIA SUMOMPO TUMUMPA DUA ISLAM SINDULANG DUA SINDULANG SATU MAASING TUMUMPA SATU TUMINTING MAHAWU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 441 1243 549 987 420 1859 1505 552 1620 2471 11647
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1403 2207 1583 1128 761 2004 1283 1062 2744 1804 15979
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1844 3450 2132 2115 1181 3863 2788 1614 4364 4275 27626