Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KARONDORAN BATUPUTIH ATAS PINASUNGKULAN APELA SATU APELA DUA DUASADARA DANOWUDU TEWAAN PINOKALAN KUMERSOT BATUPUTIH BAWAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 379 867 287 135 267 402 929 625 1816 481 796 6984
  PR 371 803 304 134 271 380 944 376 1853 459 744 6639
  JML 750 1670 591 269 538 782 1873 1001 3669 940 1540 13623
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 0 1 1 0 17 17 2 2 41
  PR 0 0 0 0 1 3 0 2 28 4 2 40
  JML 0 1 0 0 2 4 0 19 45 6 4 81
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 1 0 0 0 0 11 0 7 0 2 21
  PR 0 0 0 0 0 0 16 0 12 0 0 28
  JML 0 1 0 0 0 0 27 0 19 0 2 49
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 2 0 0 1 3 10 37 28 0 0 82
  PR 2 3 0 0 1 4 19 6 34 0 0 69
  JML 3 5 0 0 2 7 29 43 62 0 0 151
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 380 871 287 135 269 406 950 679 1868 483 800 7128
  PR 373 806 304 134 273 387 979 384 1927 463 746 6776
  JML 753 1677 591 269 542 793 1929 1063 3795 946 1546 13904
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 277 604 224 92 214 291 657 491 991 340 519 4700
  PR 301 650 229 107 161 313 656 290 1267 350 584 4908
  JML 578 1254 453 199 375 604 1313 781 2258 690 1103 9608
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 1 1 0 17 17 2 2 40
  PR 0 0 0 0 1 3 0 2 28 4 2 40
  JML 0 0 0 0 2 4 0 19 45 6 4 80
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 1 11
  PR 0 0 0 0 0 0 8 0 7 0 0 15
  JML 0 0 0 0 0 0 14 0 11 0 1 26
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 2 0 0 1 3 10 37 28 0 0 82
  PR 2 3 0 0 1 4 19 6 34 0 0 69
  JML 3 5 0 0 2 7 29 43 62 0 0 151
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 278 606 224 92 216 295 673 545 1040 342 522 4833
  PR 303 653 229 107 163 320 683 298 1336 354 586 5032
  JML 581 1259 453 199 379 615 1356 843 2376 696 1108 9865

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KARONDORAN BATUPUTIH ATAS PINASUNGKULAN APELA SATU APELA DUA DUASADARA DANOWUDU TEWAAN PINOKALAN KUMERSOT BATUPUTIH BAWAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 766 1704 604 275 551 799 1914 1058 3749 959 1573 13952
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 185 445 151 76 172 183 558 214 1371 263 465 4083
4 Jumlah surat suara digunakan 581 1259 453 199 379 615 1356 843 2376 696 1108 9865
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KARONDORAN BATUPUTIH ATAS PINASUNGKULAN APELA SATU APELA DUA DUASADARA DANOWUDU TEWAAN PINOKALAN KUMERSOT BATUPUTIH BAWAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 580 1251 450 199 373 613 1352 841 2362 693 1102 9816
2 Jumlah Suara tidak sah 1 8 3 0 6 2 4 2 14 3 6 49
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 581 1259 453 199 379 615 1356 843 2376 696 1108 9865

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KARONDORAN BATUPUTIH ATAS PINASUNGKULAN APELA SATU APELA DUA DUASADARA DANOWUDU TEWAAN PINOKALAN KUMERSOT BATUPUTIH BAWAH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 392 290 185 109 255 309 601 382 898 397 172 3990
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 188 961 265 90 118 304 751 459 1464 296 930 5826
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 580 1251 450 199 373 613 1352 841 2362 693 1102 9816