Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1276 508 628 882 775 1186 860 357 495 6967
  PR 1248 522 602 956 751 1135 879 378 510 6981
  JML 2524 1030 1230 1838 1526 2321 1739 735 1005 13948
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 12 7 11 0 14 0 10 2 43 99
  PR 19 16 39 0 22 0 6 2 9 113
  JML 31 23 50 0 36 0 16 4 52 212
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 11 0 0 1 0 12
  PR 0 0 0 0 10 0 0 2 0 12
  JML 0 0 0 0 21 0 0 3 0 24
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 14 14 3 15 41 16 11 3 35 152
  PR 11 10 6 27 39 24 12 2 29 160
  JML 25 24 9 42 80 40 23 5 64 312
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1302 529 642 897 841 1202 881 363 573 7230
  PR 1278 548 647 983 822 1159 897 384 548 7266
  JML 2580 1077 1289 1880 1663 2361 1778 747 1121 14496
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1037 405 531 672 530 923 660 308 377 5443
  PR 1066 421 540 755 550 876 701 313 391 5613
  JML 2103 826 1071 1427 1080 1799 1361 621 768 11056
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 12 6 11 0 14 0 10 2 43 98
  PR 19 15 39 0 22 0 6 2 9 112
  JML 31 21 50 0 36 0 16 4 52 210
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
  PR 0 0 0 0 9 0 0 2 0 11
  JML 0 0 0 0 19 0 0 2 0 21
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 14 14 3 15 41 16 11 3 35 152
  PR 11 10 6 27 39 24 12 2 29 160
  JML 25 24 9 42 80 40 23 5 64 312
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1063 425 545 687 595 939 681 313 455 5703
  PR 1096 446 585 782 620 900 719 319 429 5896
  JML 2159 871 1130 1469 1215 1839 1400 632 884 11599

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2575 1051 1256 1876 1558 2369 1776 750 1027 14238
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 2 0 0 0 0 3 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 416 180 126 405 343 530 376 118 140 2634
4 Jumlah surat suara digunakan 2159 871 1130 1469 1215 1839 1400 632 884 11599
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2152 866 1125 1465 1211 1830 1395 629 881 11554
2 Jumlah Suara tidak sah 7 5 5 4 4 9 5 3 3 45
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2159 871 1130 1469 1215 1839 1400 632 884 11599

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1024 291 414 629 589 897 700 260 429 5233
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1128 575 711 836 622 933 695 369 452 6321
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2152 866 1125 1465 1211 1830 1395 629 881 11554