Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LEMPELERO WANGKA PALAMAKI PILIMAKUJAWA O'O PARESE SALUTOME WATUKILO LAWUA TOMPI BUGIS TOMUA GIMPU MOA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 403 167 164 191 333 261 291 528 171 283 256 157 3205
  PR 365 137 128 170 315 247 241 502 176 283 254 132 2950
  JML 768 304 292 361 648 508 532 1030 347 566 510 289 6155
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 10
  PR 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 5
  JML 8 1 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 15
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 7
  PR 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
  JML 0 0 3 0 1 0 8 0 0 0 0 0 12
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 6 0 0 0 0 0 1 2 0 1 5 0 15
  PR 5 1 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 12
  JML 11 1 0 0 0 0 2 5 0 2 6 0 27
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 416 168 167 191 334 261 296 530 171 284 262 157 3237
  PR 371 138 128 170 315 247 248 506 176 284 257 132 2972
  JML 787 306 295 361 649 508 544 1036 347 568 519 289 6209
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 310 149 139 147 269 194 211 332 127 236 205 136 2455
  PR 263 117 108 137 241 166 167 330 143 233 214 117 2236
  JML 573 266 247 284 510 360 378 662 270 469 419 253 4691
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 10
  PR 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 5
  JML 8 1 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 15
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 6 0 0 0 0 0 1 2 0 1 5 0 15
  PR 5 1 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 12
  JML 11 1 0 0 0 0 2 5 0 2 6 0 27
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 323 150 139 147 269 194 213 334 127 237 211 136 2480
  PR 269 118 108 137 241 166 170 334 143 234 217 117 2254
  JML 592 268 247 284 510 360 383 668 270 471 428 253 4734

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LEMPELERO WANGKA PALAMAKI PILIMAKUJAWA O'O PARESE SALUTOME WATUKILO LAWUA TOMPI BUGIS TOMUA GIMPU MOA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 785 310 298 368 660 519 543 1051 354 577 521 294 6280
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 193 42 51 84 150 159 160 383 84 106 93 41 1546
4 Jumlah surat suara digunakan 592 268 247 284 510 360 383 668 270 471 428 253 4734
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LEMPELERO WANGKA PALAMAKI PILIMAKUJAWA O'O PARESE SALUTOME WATUKILO LAWUA TOMPI BUGIS TOMUA GIMPU MOA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 579 265 240 282 507 358 377 657 266 470 426 253 4680
2 Jumlah Suara tidak sah 13 3 7 2 3 2 6 11 4 1 2 0 54
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 592 268 247 284 510 360 383 668 270 471 428 253 4734

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LEMPELERO WANGKA PALAMAKI PILIMAKUJAWA O'O PARESE SALUTOME WATUKILO LAWUA TOMPI BUGIS TOMUA GIMPU MOA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 123 138 113 216 252 117 195 267 125 134 111 131 1922
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 456 127 127 66 255 241 182 390 141 336 315 122 2758
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 579 265 240 282 507 358 377 657 266 470 426 253 4680