Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KOJA KANTEWU II MORUI LAWE LONEBASA BANASU MAPAHI ONU KANTEWU PEANA MAMU KALAMANTA PORELEA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 190 265 174 152 329 228 245 238 206 394 116 123 315 2975
  PR 163 234 153 125 278 201 200 242 193 361 102 106 286 2644
  JML 353 499 327 277 607 429 445 480 399 755 218 229 601 5619
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 1 0 8
  PR 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 6
  JML 0 0 0 0 1 2 0 0 0 10 0 1 0 14
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 5 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 10
  PR 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 6
  JML 0 0 6 0 2 0 0 4 1 0 1 2 0 16
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 190 265 179 152 330 229 245 240 207 400 116 125 315 2993
  PR 163 234 154 125 280 202 200 244 193 365 103 107 286 2656
  JML 353 499 333 277 610 431 445 484 400 765 219 232 601 5649
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 181 227 170 141 259 200 233 230 197 352 110 120 303 2723
  PR 159 205 149 118 215 179 192 228 170 334 98 103 270 2420
  JML 340 432 319 259 474 379 425 458 367 686 208 223 573 5143
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 1 0 8
  PR 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 6
  JML 0 0 0 0 1 2 0 0 0 10 0 1 0 14
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 5 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 10
  PR 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 6
  JML 0 0 6 0 2 0 0 4 1 0 1 2 0 16
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 181 227 175 141 260 201 233 232 198 358 110 122 303 2741
  PR 159 205 150 118 217 180 192 230 170 338 99 104 270 2432
  JML 340 432 325 259 477 381 425 462 368 696 209 226 573 5173

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KOJA KANTEWU II MORUI LAWE LONEBASA BANASU MAPAHI ONU KANTEWU PEANA MAMU KALAMANTA PORELEA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 360 509 334 283 619 438 454 491 407 771 222 234 613 5735
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 20 77 9 24 142 57 29 29 39 75 13 8 40 562
4 Jumlah surat suara digunakan 340 432 325 259 477 381 425 462 368 696 209 226 573 5173
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KOJA KANTEWU II MORUI LAWE LONEBASA BANASU MAPAHI ONU KANTEWU PEANA MAMU KALAMANTA PORELEA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 332 428 324 256 464 369 416 461 366 686 206 226 571 5105
2 Jumlah Suara tidak sah 8 4 1 3 13 12 9 1 2 10 3 0 2 68
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 340 432 325 259 477 381 425 462 368 696 209 226 573 5173

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KOJA KANTEWU II MORUI LAWE LONEBASA BANASU MAPAHI ONU KANTEWU PEANA MAMU KALAMANTA PORELEA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 56 227 179 201 410 125 202 221 149 171 156 135 248 2480
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 276 201 145 55 54 244 214 240 217 515 50 91 323 2625
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 332 428 324 256 464 369 416 461 366 686 206 226 571 5105