Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BANGGA JONO WISOLO SAMBO BALONGGA PULU ROGO BALUASE BULUBETE WALATANA POI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 810 246 392 362 296 420 588 875 573 505 296 5363
  PR 744 224 354 357 292 397 588 851 557 482 289 5135
  JML 1554 470 746 719 588 817 1176 1726 1130 987 585 10498
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 11 0 7 0 0 18
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 12 0 8 0 0 20
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 16 3 3 1 1 8 6 13 2 10 1 64
  PR 13 2 2 3 1 6 1 7 0 13 1 49
  JML 29 5 5 4 2 14 7 20 2 23 2 113
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 826 249 395 363 297 428 605 888 582 515 297 5445
  PR 757 226 356 360 293 403 590 858 558 495 290 5186
  JML 1583 475 751 723 590 831 1195 1746 1140 1010 587 10631
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 525 202 309 271 235 305 402 517 380 384 212 3742
  PR 557 173 271 267 230 310 403 543 388 375 217 3734
  JML 1082 375 580 538 465 615 805 1060 768 759 429 7476
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 16 3 3 1 1 8 6 13 2 10 1 64
  PR 13 2 2 3 1 6 1 7 0 13 1 49
  JML 29 5 5 4 2 14 7 20 2 23 2 113
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 541 205 312 272 236 313 408 530 382 394 213 3806
  PR 570 175 273 270 231 316 404 550 388 388 218 3783
  JML 1111 380 585 542 467 629 812 1080 770 782 431 7589

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BANGGA JONO WISOLO SAMBO BALONGGA PULU ROGO BALUASE BULUBETE WALATANA POI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1580 482 774 734 599 834 1170 1764 1152 1005 597 10691
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 469 102 189 192 132 205 356 682 382 223 166 3098
4 Jumlah surat suara digunakan 1111 380 585 542 467 629 812 1080 770 782 431 7589
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BANGGA JONO WISOLO SAMBO BALONGGA PULU ROGO BALUASE BULUBETE WALATANA POI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1090 375 576 542 465 628 806 1075 768 778 428 7531
2 Jumlah Suara tidak sah 21 5 9 0 2 1 6 5 2 4 3 58
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1111 380 585 542 467 629 812 1080 770 782 431 7589

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BANGGA JONO WISOLO SAMBO BALONGGA PULU ROGO BALUASE BULUBETE WALATANA POI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 797 261 330 362 342 530 615 864 558 617 316 5592
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 293 114 246 180 123 98 191 211 210 161 112 1939
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1090 375 576 542 465 628 806 1075 768 778 428 7531