Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SIBONU MANTIKOLE PESAKU BALAMOA BALUMPEWA RARAMPADENDE KALEKE PEWUNU KALUKU TINGGU BOBO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 185 434 757 352 242 726 865 860 164 366 4951
  PR 181 462 706 401 274 690 837 832 156 397 4936
  JML 366 896 1463 753 516 1416 1702 1692 320 763 9887
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 9
  PR 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 6
  JML 0 0 0 8 0 0 0 0 3 4 15
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 4 0 2 1 4 1 2 0 0 14
  PR 1 2 0 1 1 7 4 0 0 2 18
  JML 1 6 0 3 2 11 5 2 0 2 32
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 185 438 757 359 243 730 868 862 166 368 4976
  PR 182 464 706 405 275 697 842 832 157 401 4961
  JML 367 902 1463 764 518 1427 1710 1694 323 769 9937
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 141 324 519 296 167 498 671 587 127 252 3582
  PR 149 311 506 309 159 511 662 624 117 275 3623
  JML 290 635 1025 605 326 1009 1333 1211 244 527 7205
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 4 0 2 1 4 1 2 0 0 14
  PR 1 2 0 1 1 7 4 0 0 2 18
  JML 1 6 0 3 2 11 5 2 0 2 32
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 141 328 519 298 168 502 674 589 129 254 3602
  PR 150 313 506 310 160 518 667 624 118 279 3645
  JML 291 641 1025 608 328 1020 1341 1213 247 533 7247

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SIBONU MANTIKOLE PESAKU BALAMOA BALUMPEWA RARAMPADENDE KALEKE PEWUNU KALUKU TINGGU BOBO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 373 916 1493 768 526 1445 1735 1725 326 778 10085
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 82 275 465 160 198 425 394 511 79 245 2834
4 Jumlah surat suara digunakan 291 641 1025 608 328 1020 1341 1213 247 533 7247
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SIBONU MANTIKOLE PESAKU BALAMOA BALUMPEWA RARAMPADENDE KALEKE PEWUNU KALUKU TINGGU BOBO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 291 630 1004 607 326 1013 1337 1206 247 530 7191
2 Jumlah Suara tidak sah 0 11 21 1 2 7 4 7 0 3 56
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 291 641 1025 608 328 1020 1341 1213 247 533 7247

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SIBONU MANTIKOLE PESAKU BALAMOA BALUMPEWA RARAMPADENDE KALEKE PEWUNU KALUKU TINGGU BOBO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 218 397 827 326 103 764 1064 930 152 360 5141
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 73 233 177 281 223 249 273 276 95 170 2050
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 291 630 1004 607 326 1013 1337 1206 247 530 7191