Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BUNTA I MATABAS HUHAK LONTIO DEMANGAN JAYA LONGGOLIAN KALUMBANGAN POLO KALAKA BALANGA TOIMA NANGA-NANGAON BUNTA II SALABENDA BOHOTOKONG DONDO SIMOLI LAONGGO HION TOMBONGAN ULOS PONGIAN TUNTUNG KOILI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1340 97 173 182 125 131 174 194 517 130 451 235 604 679 428 234 341 193 118 471 239 176 7232
  PR 1308 101 168 175 127 127 171 186 505 137 445 196 588 714 421 207 310 193 94 474 226 153 7026
  JML 2648 198 341 357 252 258 345 380 1022 267 896 431 1192 1393 849 441 651 386 212 945 465 329 14258
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 1 0 5 0 1 2 3 0 32
  PR 5 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 4 0 2 2 3 0 0 1 1 0 22
  JML 15 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 1 9 0 3 2 8 0 1 3 4 0 54
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  PR 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
  JML 2 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 42 2 10 1 5 0 0 0 8 1 22 8 4 12 11 0 6 0 0 6 1 2 141
  PR 31 6 1 1 3 0 0 0 16 2 7 5 3 12 10 1 5 0 0 7 0 2 112
  JML 73 8 11 2 8 0 0 0 24 3 29 13 7 24 21 1 11 0 0 13 1 4 253
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1393 99 184 184 130 131 174 194 530 131 473 243 618 691 440 234 352 193 119 479 243 178 7413
  PR 1345 107 170 178 130 128 173 186 523 139 452 202 598 726 433 211 318 193 94 482 227 155 7170
  JML 2738 206 354 362 260 259 347 380 1053 270 925 445 1216 1417 873 445 670 386 213 961 470 333 14583
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 748 83 109 135 101 99 121 131 298 82 291 178 388 399 265 176 231 130 94 327 184 102 4672
  PR 696 83 103 131 104 100 125 141 333 89 295 141 375 403 263 144 213 146 75 346 162 135 4603
  JML 1444 166 212 266 205 199 246 272 631 171 586 319 763 802 528 320 444 276 169 673 346 237 9275
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 1 0 5 0 1 2 3 0 32
  PR 5 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 4 0 2 2 3 0 0 1 1 0 22
  JML 15 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 1 9 0 3 2 8 0 1 3 4 0 54
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
  JML 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 42 2 10 1 5 0 0 0 8 1 22 8 4 12 11 0 6 0 0 6 1 2 141
  PR 31 6 1 1 3 0 0 0 16 2 7 5 3 12 10 1 5 0 0 7 0 2 112
  JML 73 8 11 2 8 0 0 0 24 3 29 13 7 24 21 1 11 0 0 13 1 4 253
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 801 85 120 136 106 99 121 131 311 83 313 186 397 411 277 176 242 130 95 335 188 104 4847
  PR 732 89 104 132 107 101 126 141 351 91 302 147 382 415 275 148 221 146 75 354 163 137 4739
  JML 1533 174 224 268 213 200 247 272 662 174 615 333 779 826 552 324 463 276 170 689 351 241 9586

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BUNTA I MATABAS HUHAK LONTIO DEMANGAN JAYA LONGGOLIAN KALUMBANGAN POLO KALAKA BALANGA TOIMA NANGA-NANGAON BUNTA II SALABENDA BOHOTOKONG DONDO SIMOLI LAONGGO HION TOMBONGAN ULOS PONGIAN TUNTUNG KOILI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2703 204 349 363 257 264 356 388 1046 274 919 440 1217 1421 866 450 665 395 216 966 474 337 14570
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1170 30 125 95 44 64 109 116 382 100 304 106 438 595 313 126 202 119 46 277 122 96 4979
4 Jumlah surat suara digunakan 1533 174 224 268 213 200 247 272 662 174 615 333 779 826 552 324 463 276 170 689 351 241 9586
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BUNTA I MATABAS HUHAK LONTIO DEMANGAN JAYA LONGGOLIAN KALUMBANGAN POLO KALAKA BALANGA TOIMA NANGA-NANGAON BUNTA II SALABENDA BOHOTOKONG DONDO SIMOLI LAONGGO HION TOMBONGAN ULOS PONGIAN TUNTUNG KOILI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1530 173 223 268 209 198 244 269 659 174 611 330 773 823 550 324 460 276 169 687 349 241 9540
2 Jumlah Suara tidak sah 3 1 1 0 4 2 3 3 3 0 4 3 6 3 2 0 3 0 1 2 2 0 46
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1533 174 224 268 213 200 247 272 662 174 615 333 779 826 552 324 463 276 170 689 351 241 9586

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BUNTA I MATABAS HUHAK LONTIO DEMANGAN JAYA LONGGOLIAN KALUMBANGAN POLO KALAKA BALANGA TOIMA NANGA-NANGAON BUNTA II SALABENDA BOHOTOKONG DONDO SIMOLI LAONGGO HION TOMBONGAN ULOS PONGIAN TUNTUNG KOILI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 561 43 87 60 27 127 109 81 230 91 350 120 300 352 153 200 230 84 111 191 177 96 3780
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 969 130 136 208 182 71 135 188 429 83 261 210 473 471 397 124 230 192 58 496 172 145 5760
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1530 173 223 268 209 198 244 269 659 174 611 330 773 823 550 324 460 276 169 687 349 241 9540