Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LUWUK MANGKIO BARU BUNGIN TIMUR KELEKE LUMPOKNYO TONTOUAN BUNGIN SOHO BARU KERATON Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3497 1202 1361 585 489 629 1999 753 873 1959 13347
  PR 3729 1248 1396 641 486 630 2135 976 977 2093 14311
  JML 7226 2450 2757 1226 975 1259 4134 1729 1850 4052 27658
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 14 5 8 0 2 99 7 3 1 80 219
  PR 3 6 6 8 2 93 8 7 5 48 186
  JML 17 11 14 8 4 192 15 10 6 128 405
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
  PR 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  JML 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 117 21 166 37 0 0 84 63 62 158 708
  PR 92 26 209 41 0 0 68 69 47 120 672
  JML 209 47 375 78 0 0 152 132 109 278 1380
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 3628 1242 1535 622 491 728 2090 819 936 2197 14288
  PR 3824 1292 1611 690 488 723 2211 1052 1029 2261 15181
  JML 7452 2534 3146 1312 979 1451 4301 1871 1965 4458 29469
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1772 843 627 412 370 358 859 482 588 790 7101
  PR 1908 893 630 453 386 373 1018 566 690 889 7806
  JML 3680 1736 1257 865 756 731 1877 1048 1278 1679 14907
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 14 5 8 0 2 99 7 3 1 80 219
  PR 3 6 6 8 2 93 8 7 5 48 186
  JML 17 11 14 8 4 192 15 10 6 128 405
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 117 20 166 37 0 0 84 63 57 158 702
  PR 92 23 209 41 0 0 68 69 43 120 665
  JML 209 43 375 78 0 0 152 132 100 278 1367
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1903 870 801 449 372 457 950 548 646 1028 8024
  PR 2003 923 845 502 388 466 1094 642 738 1057 8658
  JML 3906 1793 1646 951 760 923 2044 1190 1384 2085 16682

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LUWUK MANGKIO BARU BUNGIN TIMUR KELEKE LUMPOKNYO TONTOUAN BUNGIN SOHO BARU KERATON Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 7369 2494 2814 1251 996 1284 4267 1765 1894 4136 28270
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 2 1 0 2 19 1 0 0 26
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 3462 701 1166 299 236 359 2204 574 510 2051 11562
4 Jumlah surat suara digunakan 3906 1793 1646 951 760 923 2044 1190 1384 2085 16682
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LUWUK MANGKIO BARU BUNGIN TIMUR KELEKE LUMPOKNYO TONTOUAN BUNGIN SOHO BARU KERATON Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3895 1785 1643 945 758 921 2041 1182 1377 2072 16619
2 Jumlah Suara tidak sah 11 8 3 6 2 2 3 8 7 13 63
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 3906 1793 1646 951 760 923 2044 1190 1384 2085 16682

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LUWUK MANGKIO BARU BUNGIN TIMUR KELEKE LUMPOKNYO TONTOUAN BUNGIN SOHO BARU KERATON
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1839 1039 806 470 533 418 1031 625 653 922 8336
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 2056 746 837 475 225 503 1010 557 724 1150 8283
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3895 1785 1643 945 758 921 2041 1182 1377 2072 16619