Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BALANTAK BOLOAK LUOK MAMPING PADANG TANOTU RA'U KILOMA DOLOM TALIMA B TALIMA A DALE-DALE TALANG BATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 273 187 54 192 55 179 69 90 106 229 157 266 251 2108
  PR 293 134 51 187 63 185 54 69 102 192 111 284 266 1991
  JML 566 321 105 379 118 364 123 159 208 421 268 550 517 4099
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
  JML 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 5 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2 2 17
  PR 2 0 4 1 0 0 0 0 0 2 1 3 1 14
  JML 4 5 5 3 1 0 0 0 0 3 2 5 3 31
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 276 192 55 194 56 179 69 90 107 230 158 268 253 2127
  PR 295 134 55 188 63 185 54 69 102 194 112 288 268 2007
  JML 571 326 110 382 119 364 123 159 209 424 270 556 521 4134
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 193 122 42 119 36 133 53 63 74 163 112 198 177 1485
  PR 231 91 44 128 44 147 47 58 68 130 88 215 194 1485
  JML 424 213 86 247 80 280 100 121 142 293 200 413 371 2970
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
  JML 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 5 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2 2 17
  PR 2 0 4 1 0 0 0 0 0 2 1 3 1 14
  JML 4 5 5 3 1 0 0 0 0 3 2 5 3 31
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 196 127 43 121 37 133 53 63 75 164 113 200 179 1504
  PR 233 91 48 129 44 147 47 58 68 132 89 219 196 1501
  JML 429 218 91 250 81 280 100 121 143 296 202 419 375 3005

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BALANTAK BOLOAK LUOK MAMPING PADANG TANOTU RA'U KILOMA DOLOM TALIMA B TALIMA A DALE-DALE TALANG BATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 580 327 107 387 120 372 127 162 212 430 276 561 553 4214
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 151 109 16 137 39 92 26 41 69 134 73 142 178 1207
4 Jumlah surat suara digunakan 429 218 91 250 81 280 100 121 143 296 202 419 375 3005
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BALANTAK BOLOAK LUOK MAMPING PADANG TANOTU RA'U KILOMA DOLOM TALIMA B TALIMA A DALE-DALE TALANG BATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 427 214 87 249 81 270 100 120 140 293 199 418 372 2970
2 Jumlah Suara tidak sah 2 4 4 1 0 10 0 1 3 3 3 1 3 35
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 429 218 91 250 81 280 100 121 143 296 202 419 375 3005

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BALANTAK BOLOAK LUOK MAMPING PADANG TANOTU RA'U KILOMA DOLOM TALIMA B TALIMA A DALE-DALE TALANG BATU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 159 23 41 127 37 105 34 47 13 54 20 174 160 994
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 268 191 46 122 44 165 66 73 127 239 179 244 212 1976
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 427 214 87 249 81 270 100 120 140 293 199 418 372 2970