Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BUALEMO A LEMBAH MAKMUR MALIK MAKMUR NIPA KALEMOAN BIMA KARYA MAYAYAP LEMBAH TOMPIKA BINSIL PADANG BINSIL MALIK SAMPAKA TAIMA BUALEMO B LONGKOGA TIMUR LONGKOGA BARAT TOIBA TRANS MAYAYAP TIKUPAN DWI KARYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 455 119 365 271 343 368 637 388 171 233 363 220 501 405 511 378 331 406 116 6581
  PR 448 92 327 251 335 364 583 411 175 231 309 219 516 397 542 361 323 392 108 6384
  JML 903 211 692 522 678 732 1220 799 346 464 672 439 1017 802 1053 739 654 798 224 12965
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 12
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
  JML 0 0 0 5 0 0 0 0 0 9 0 4 0 1 0 0 0 0 0 19
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 0 1 8 1 2 7 2 4 0 0 1 5 14 5 2 2 2 0 59
  PR 4 2 0 6 3 5 2 5 3 0 0 1 5 9 5 1 1 6 0 58
  JML 7 2 1 14 4 7 9 7 7 0 0 2 10 23 10 3 3 8 0 117
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 458 119 366 284 344 370 644 390 175 237 363 223 506 420 516 380 333 408 116 6652
  PR 452 94 327 257 338 369 585 416 178 236 309 222 521 406 547 362 324 398 108 6449
  JML 910 213 693 541 682 739 1229 806 353 473 672 445 1027 826 1063 742 657 806 224 13101
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 297 82 282 225 258 267 396 244 125 164 278 167 315 287 368 262 264 292 91 4664
  PR 321 76 261 204 261 265 394 260 122 174 248 180 335 298 417 262 246 299 87 4710
  JML 618 158 543 429 519 532 790 504 247 338 526 347 650 585 785 524 510 591 178 9374
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 12
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
  JML 0 0 0 5 0 0 0 0 0 9 0 4 0 1 0 0 0 0 0 19
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 0 1 8 1 2 7 2 4 0 0 1 5 14 5 2 2 2 0 59
  PR 4 2 0 6 3 5 2 5 3 0 0 1 5 9 5 1 1 6 0 58
  JML 7 2 1 14 4 7 9 7 7 0 0 2 10 23 10 3 3 8 0 117
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 300 82 283 238 259 269 403 246 129 168 278 170 320 302 373 264 266 294 91 4735
  PR 325 78 261 210 264 270 396 265 125 179 248 183 340 307 422 263 247 305 87 4775
  JML 625 160 544 448 523 539 799 511 254 347 526 353 660 609 795 527 513 599 178 9510

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BUALEMO A LEMBAH MAKMUR MALIK MAKMUR NIPA KALEMOAN BIMA KARYA MAYAYAP LEMBAH TOMPIKA BINSIL PADANG BINSIL MALIK SAMPAKA TAIMA BUALEMO B LONGKOGA TIMUR LONGKOGA BARAT TOIBA TRANS MAYAYAP TIKUPAN DWI KARYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 925 216 707 534 692 741 1243 815 353 473 685 447 1071 818 1074 754 667 815 228 13258
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 300 56 163 86 169 202 444 304 99 126 159 94 411 208 279 227 154 213 50 3744
4 Jumlah surat suara digunakan 625 160 544 448 523 539 799 511 254 347 526 353 660 609 795 527 513 599 178 9510
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BUALEMO A LEMBAH MAKMUR MALIK MAKMUR NIPA KALEMOAN BIMA KARYA MAYAYAP LEMBAH TOMPIKA BINSIL PADANG BINSIL MALIK SAMPAKA TAIMA BUALEMO B LONGKOGA TIMUR LONGKOGA BARAT TOIBA TRANS MAYAYAP TIKUPAN DWI KARYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 620 160 537 445 519 537 789 508 252 344 520 343 657 605 793 520 505 594 177 9425
2 Jumlah Suara tidak sah 5 0 7 3 4 2 10 3 2 3 6 10 3 4 2 7 8 5 1 85
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 625 160 544 448 523 539 799 511 254 347 526 353 660 609 795 527 513 599 178 9510

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BUALEMO A LEMBAH MAKMUR MALIK MAKMUR NIPA KALEMOAN BIMA KARYA MAYAYAP LEMBAH TOMPIKA BINSIL PADANG BINSIL MALIK SAMPAKA TAIMA BUALEMO B LONGKOGA TIMUR LONGKOGA BARAT TOIBA TRANS MAYAYAP TIKUPAN DWI KARYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 274 69 170 175 189 338 449 248 159 233 283 155 416 329 331 336 256 324 34 4768
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 346 91 367 270 330 199 340 260 93 111 237 188 241 276 462 184 249 270 143 4657
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 620 160 537 445 519 537 789 508 252 344 520 343 657 605 793 520 505 594 177 9425