Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BANGKETA DAMAI MAKMUR JAYA MAKMUR SAITI SUMBER AGUNG BATU HITAM KABUA BUA PULO DALAGAN OBOK BALINGARA BINOHU BELLA TOBELOMBANG BALAAN MANTAN B TOMEANG PAKOWA BUNTA TIBOMBO BOLOBUNGKANG PETAK TETESULU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 558 454 718 760 510 225 139 195 169 295 303 286 470 244 673 157 179 344 265 136 7080
  PR 537 380 674 730 471 211 134 186 133 248 304 242 451 208 599 161 157 309 275 128 6538
  JML 1095 834 1392 1490 981 436 273 381 302 543 607 528 921 452 1272 318 336 653 540 264 13618
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 9 0 0 0 3 2 0 11 0 0 1 1 0 1 0 4 1 33
  PR 0 0 0 9 0 0 0 4 1 0 13 0 0 1 1 0 1 2 3 2 37
  JML 0 0 0 18 0 0 0 7 3 0 24 0 0 2 2 0 2 2 7 3 70
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 558 454 718 769 510 226 139 198 171 295 314 286 470 245 674 158 180 344 269 137 7115
  PR 537 380 674 739 471 211 134 190 135 248 317 242 451 209 601 161 158 311 278 130 6577
  JML 1095 834 1392 1508 981 437 273 388 306 543 631 528 921 454 1275 319 338 655 547 267 13692
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 286 339 533 470 360 144 95 128 131 201 230 113 325 184 365 133 133 213 169 92 4644
  PR 315 302 507 488 339 145 81 116 107 182 207 107 322 158 335 128 116 204 184 91 4434
  JML 601 641 1040 958 699 289 176 244 238 383 437 220 647 342 700 261 249 417 353 183 9078
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 5 0 0 0 3 2 0 11 0 0 1 1 0 1 0 4 1 29
  PR 0 0 0 6 0 0 0 4 1 0 13 0 0 1 1 0 1 2 3 2 34
  JML 0 0 0 11 0 0 0 7 3 0 24 0 0 2 2 0 2 2 7 3 63
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 286 339 533 475 360 145 95 131 133 201 241 113 325 185 366 134 134 213 173 93 4675
  PR 315 302 507 494 339 145 81 120 109 182 220 107 322 159 337 128 117 206 187 93 4470
  JML 601 641 1040 969 699 290 176 251 242 383 461 220 647 344 703 262 251 419 360 186 9145

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BANGKETA DAMAI MAKMUR JAYA MAKMUR SAITI SUMBER AGUNG BATU HITAM KABUA BUA PULO DALAGAN OBOK BALINGARA BINOHU BELLA TOBELOMBANG BALAAN MANTAN B TOMEANG PAKOWA BUNTA TIBOMBO BOLOBUNGKANG PETAK TETESULU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1118 851 1421 1519 1003 445 281 389 308 554 622 539 939 461 1299 324 343 667 551 271 13905
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 517 210 381 550 304 155 105 137 66 171 161 319 292 117 596 62 92 248 191 85 4759
4 Jumlah surat suara digunakan 601 641 1040 969 699 290 176 251 242 383 461 220 647 344 703 262 251 419 360 186 9145
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BANGKETA DAMAI MAKMUR JAYA MAKMUR SAITI SUMBER AGUNG BATU HITAM KABUA BUA PULO DALAGAN OBOK BALINGARA BINOHU BELLA TOBELOMBANG BALAAN MANTAN B TOMEANG PAKOWA BUNTA TIBOMBO BOLOBUNGKANG PETAK TETESULU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 598 638 1029 965 687 287 176 246 241 379 459 218 638 343 700 262 250 418 358 186 9078
2 Jumlah Suara tidak sah 3 3 11 4 12 3 0 5 1 4 2 2 9 1 3 0 1 1 2 0 67
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 601 641 1040 969 699 290 176 251 242 383 461 220 647 344 703 262 251 419 360 186 9145

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BANGKETA DAMAI MAKMUR JAYA MAKMUR SAITI SUMBER AGUNG BATU HITAM KABUA BUA PULO DALAGAN OBOK BALINGARA BINOHU BELLA TOBELOMBANG BALAAN MANTAN B TOMEANG PAKOWA BUNTA TIBOMBO BOLOBUNGKANG PETAK TETESULU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 311 150 317 172 279 133 71 81 152 164 262 136 146 157 240 133 143 150 117 43 3357
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 287 488 712 793 408 154 105 165 89 215 197 82 492 186 460 129 107 268 241 143 5721
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 598 638 1029 965 687 287 176 246 241 379 459 218 638 343 700 262 250 418 358 186 9078