Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MAASING MASUNGKANG BONEBALANTAK OMBOLU PAISU BULOLI SUKAMAJU SATU SUKAMAJU SINORANG GORI-GORI MALEO JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 693 255 627 526 246 418 404 800 552 422 4943
  PR 676 215 619 454 235 347 370 755 529 352 4552
  JML 1369 470 1246 980 481 765 774 1555 1081 774 9495
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 21 6 6 2 10 11 10 3 69
  PR 0 0 11 2 0 0 0 3 1 4 21
  JML 0 0 32 8 6 2 10 14 11 7 90
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 27 11 28 4 1 4 4 29 57 0 165
  PR 9 18 21 6 2 6 1 10 15 0 88
  JML 36 29 49 10 3 10 5 39 72 0 253
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 720 266 676 536 253 424 418 840 619 425 5177
  PR 685 233 651 462 237 353 371 768 545 356 4661
  JML 1405 499 1327 998 490 777 789 1608 1164 781 9838
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 503 174 458 386 196 343 309 594 355 263 3581
  PR 505 139 431 372 189 306 278 600 343 214 3377
  JML 1008 313 889 758 385 649 587 1194 698 477 6958
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 14 6 2 2 0 1 10 3 38
  PR 0 0 11 2 0 0 0 3 1 4 21
  JML 0 0 25 8 2 2 0 4 11 7 59
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 27 11 28 4 1 4 4 29 57 0 165
  PR 9 18 21 6 2 6 1 10 15 0 88
  JML 36 29 49 10 3 10 5 39 72 0 253
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 530 185 500 396 199 349 313 624 422 266 3784
  PR 514 157 463 380 191 312 279 613 359 218 3486
  JML 1044 342 963 776 390 661 592 1237 781 484 7270

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MAASING MASUNGKANG BONEBALANTAK OMBOLU PAISU BULOLI SUKAMAJU SATU SUKAMAJU SINORANG GORI-GORI MALEO JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1398 480 1271 1000 491 781 792 1586 1104 790 9693
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 354 138 307 223 99 120 200 349 323 305 2418
4 Jumlah surat suara digunakan 1044 342 963 776 390 661 592 1237 781 484 7270
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MAASING MASUNGKANG BONEBALANTAK OMBOLU PAISU BULOLI SUKAMAJU SATU SUKAMAJU SINORANG GORI-GORI MALEO JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1040 341 959 775 388 658 586 1232 773 483 7235
2 Jumlah Suara tidak sah 4 1 4 1 2 3 6 5 8 1 35
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1044 342 963 776 390 661 592 1237 781 484 7270

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MAASING MASUNGKANG BONEBALANTAK OMBOLU PAISU BULOLI SUKAMAJU SATU SUKAMAJU SINORANG GORI-GORI MALEO JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 204 67 220 207 72 401 200 426 212 197 2206
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 836 274 739 568 316 257 386 806 561 286 5029
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1040 341 959 775 388 658 586 1232 773 483 7235