Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BERINGIN JAYA DWIPA KARYA MANTAN A DOWIWI SIMPANG DUA SIMPANG SATU DODA BUNTA SUMBER MULIA GONOHOP KONINIS RANTAU JAYA LOKAIT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 799 652 112 121 276 112 298 1262 496 291 742 101 5262
  PR 723 615 121 107 258 106 287 1178 477 272 616 90 4850
  JML 1522 1267 233 228 534 218 585 2440 973 563 1358 191 10112
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 6 1 1 6 0 0 14
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 4 8 0 0 13
  JML 0 0 0 0 0 0 7 1 5 14 0 0 27
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 9 5 0 1 17 1 3 9 1 9 3 9 67
  PR 11 4 0 0 11 1 2 11 2 5 2 7 56
  JML 20 9 0 1 28 2 5 20 3 14 5 16 123
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 808 657 112 122 293 113 307 1272 498 306 745 110 5343
  PR 734 619 121 107 269 107 290 1189 483 285 618 97 4919
  JML 1542 1276 233 229 562 220 597 2461 981 591 1363 207 10262
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 499 499 90 83 179 95 186 848 358 202 554 82 3675
  PR 476 481 100 80 153 89 185 830 365 196 506 60 3521
  JML 975 980 190 163 332 184 371 1678 723 398 1060 142 7196
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 6 1 1 6 0 0 14
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 4 8 0 0 13
  JML 0 0 0 0 0 0 7 1 5 14 0 0 27
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 9 5 0 1 17 1 3 9 1 9 3 9 67
  PR 11 4 0 0 11 1 2 11 2 5 2 7 56
  JML 20 9 0 1 28 2 5 20 3 14 5 16 123
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 508 504 90 84 196 96 195 858 360 217 557 91 3756
  PR 487 485 100 80 164 90 188 841 371 209 508 67 3590
  JML 995 989 190 164 360 186 383 1699 731 426 1065 158 7346

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BERINGIN JAYA DWIPA KARYA MANTAN A DOWIWI SIMPANG DUA SIMPANG SATU DODA BUNTA SUMBER MULIA GONOHOP KONINIS RANTAU JAYA LOKAIT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1553 1292 238 233 545 222 599 2491 993 576 1388 195 10325
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 558 302 48 69 185 36 216 792 262 150 323 37 2978
4 Jumlah surat suara digunakan 995 989 190 164 360 186 383 1699 731 426 1065 158 7346
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BERINGIN JAYA DWIPA KARYA MANTAN A DOWIWI SIMPANG DUA SIMPANG SATU DODA BUNTA SUMBER MULIA GONOHOP KONINIS RANTAU JAYA LOKAIT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 988 986 188 163 360 185 382 1688 725 423 1057 157 7302
2 Jumlah Suara tidak sah 7 3 2 1 0 1 1 11 6 3 8 1 44
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 995 989 190 164 360 186 383 1699 731 426 1065 158 7346

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BERINGIN JAYA DWIPA KARYA MANTAN A DOWIWI SIMPANG DUA SIMPANG SATU DODA BUNTA SUMBER MULIA GONOHOP KONINIS RANTAU JAYA LOKAIT
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 230 273 125 30 113 85 199 318 340 128 166 106 2113
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 758 713 63 133 247 100 183 1370 385 295 891 51 5189
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 988 986 188 163 360 185 382 1688 725 423 1057 157 7302