Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KILONGAN LENYEK KILONGAN PERMAI AWU SALODIK KAMUMU BUNGA BIAK BOYOU BUMI BERINGIN BUON MANDIRI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1152 192 1030 349 246 288 583 780 358 259 252 5489
  PR 1180 161 1085 372 221 289 543 848 353 257 235 5544
  JML 2332 353 2115 721 467 577 1126 1628 711 516 487 11033
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 4 7 13 2 0 0 0 1 0 1 0 28
  PR 5 8 15 0 0 0 0 2 0 1 1 32
  JML 9 15 28 2 0 0 0 3 0 2 1 60
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 75 0 57 41 8 5 7 7 21 10 0 231
  PR 68 0 65 46 11 3 15 10 19 10 1 248
  JML 143 0 122 87 19 8 22 17 40 20 1 479
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1231 199 1100 392 254 293 590 788 379 270 252 5748
  PR 1253 169 1165 418 232 292 558 860 372 268 237 5824
  JML 2484 368 2265 810 486 585 1148 1648 751 538 489 11572
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 647 152 739 234 206 219 429 583 277 173 199 3858
  PR 701 132 790 276 186 206 423 631 282 181 187 3995
  JML 1348 284 1529 510 392 425 852 1214 559 354 386 7853
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 4 7 13 2 0 0 0 1 0 1 0 28
  PR 5 5 15 0 0 0 0 2 0 1 1 29
  JML 9 12 28 2 0 0 0 3 0 2 1 57
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 75 0 57 41 8 5 7 7 21 10 0 231
  PR 68 0 65 46 11 3 15 10 19 10 1 248
  JML 143 0 122 87 19 8 22 17 40 20 1 479
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 726 159 809 277 214 224 436 591 298 184 199 4117
  PR 774 137 870 322 197 209 438 643 301 192 189 4272
  JML 1500 296 1679 599 411 433 874 1234 599 376 388 8389

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KILONGAN LENYEK KILONGAN PERMAI AWU SALODIK KAMUMU BUNGA BIAK BOYOU BUMI BERINGIN BUON MANDIRI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2379 360 2159 736 476 591 1145 1664 723 531 498 11262
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 2 1 2 0 1 1 0 0 2 0 1 10
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 877 63 478 137 64 157 271 430 122 155 109 2863
4 Jumlah surat suara digunakan 1500 296 1679 599 411 433 874 1234 599 376 388 8389
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KILONGAN LENYEK KILONGAN PERMAI AWU SALODIK KAMUMU BUNGA BIAK BOYOU BUMI BERINGIN BUON MANDIRI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1496 294 1669 596 407 430 870 1226 598 375 382 8343
2 Jumlah Suara tidak sah 4 2 10 3 4 3 4 8 1 1 6 46
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1500 296 1679 599 411 433 874 1234 599 376 388 8389

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KILONGAN LENYEK KILONGAN PERMAI AWU SALODIK KAMUMU BUNGA BIAK BOYOU BUMI BERINGIN BUON MANDIRI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 817 140 869 320 294 104 396 581 340 199 138 4198
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 679 154 800 276 113 326 474 645 258 176 244 4145
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1496 294 1669 596 407 430 870 1226 598 375 382 8343