Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LONTIO SAYANGBONGIN KOYOAN PERMAI LONTIO BARU NAMBO LEMPEK BARU NAMBO BOSAA KOYOAN NAMBO LEMPEK NAMBO PADANG PADUNGNYO LUMBE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 316 253 194 198 295 252 253 309 281 380 216 2947
  PR 315 281 187 209 297 280 250 321 297 417 220 3074
  JML 631 534 381 407 592 532 503 630 578 797 436 6021
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 5 5 5 7 6 6 5 4 5 11 5 64
  PR 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4
  JML 5 5 5 7 6 6 6 7 5 11 5 68
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 5 0 0 4 3 2 1 1 2 1 20
  PR 1 5 1 0 5 3 0 1 0 3 0 19
  JML 2 10 1 0 9 6 2 2 1 5 1 39
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 1 2 1 1 2 9 1 1 1 1 20
  PR 0 3 1 0 1 2 8 1 1 1 0 18
  JML 0 4 3 1 2 4 17 2 2 2 1 38
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 322 264 201 206 306 263 269 315 288 394 223 3051
  PR 316 289 189 209 303 285 259 326 298 421 220 3115
  JML 638 553 390 415 609 548 528 641 586 815 443 6166
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 223 169 160 159 226 195 179 240 212 292 187 2242
  PR 249 207 154 182 242 231 184 265 222 317 189 2442
  JML 472 376 314 341 468 426 363 505 434 609 376 4684
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 0 7
  PR 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
  JML 0 0 0 2 1 1 1 2 0 2 0 9
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 2 0 0 4 2 1 0 0 1 1 11
  PR 1 5 0 0 5 3 0 0 0 0 0 14
  JML 1 7 0 0 9 5 1 0 0 1 1 25
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 1 2 1 1 2 9 1 1 1 1 20
  PR 0 3 1 0 1 2 8 1 1 1 0 18
  JML 0 4 3 1 2 4 17 2 2 2 1 38
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 223 172 162 162 232 200 189 242 213 296 189 2280
  PR 250 215 155 182 248 236 193 267 223 318 189 2476
  JML 473 387 317 344 480 436 382 509 436 614 378 4756

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LONTIO SAYANGBONGIN KOYOAN PERMAI LONTIO BARU NAMBO LEMPEK BARU NAMBO BOSAA KOYOAN NAMBO LEMPEK NAMBO PADANG PADUNGNYO LUMBE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 644 536 389 414 604 543 513 644 590 813 445 6135
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 171 149 72 70 124 107 131 135 153 199 67 1378
4 Jumlah surat suara digunakan 473 387 317 344 480 436 382 509 436 614 378 4756
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LONTIO SAYANGBONGIN KOYOAN PERMAI LONTIO BARU NAMBO LEMPEK BARU NAMBO BOSAA KOYOAN NAMBO LEMPEK NAMBO PADANG PADUNGNYO LUMBE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 469 386 314 342 473 435 379 500 430 611 378 4717
2 Jumlah Suara tidak sah 4 1 3 2 7 1 3 9 6 3 0 39
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 473 387 317 344 480 436 382 509 436 614 378 4756

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LONTIO SAYANGBONGIN KOYOAN PERMAI LONTIO BARU NAMBO LEMPEK BARU NAMBO BOSAA KOYOAN NAMBO LEMPEK NAMBO PADANG PADUNGNYO LUMBE
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 213 214 212 186 289 267 272 300 177 297 188 2615
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 256 172 102 156 184 168 107 200 253 314 190 2102
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 469 386 314 342 473 435 379 500 430 611 378 4717