Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KASINGUNCU LAPE LANTO JAYA TIWAA TOKORONDO MASANI PINEDAPA SAATU MASAMBA BEGA TOINI BETANIA MAPANE TOWU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1199 458 394 364 1312 223 480 241 268 277 517 316 640 452 7141
  PR 1206 439 391 368 1294 210 456 211 275 289 493 305 665 395 6997
  JML 2405 897 785 732 2606 433 936 452 543 566 1010 621 1305 847 14138
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6
  PR 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 9
  JML 2 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 15
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 10 0 0 15 29
  PR 0 1 3 0 3 0 5 0 0 0 11 0 0 12 35
  JML 0 1 3 0 4 0 8 0 0 0 21 0 0 27 64
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 14 5 4 1 8 2 1 5 0 0 14 1 1 12 68
  PR 14 4 2 0 8 0 2 6 0 0 16 3 2 23 80
  JML 28 9 6 1 16 2 3 11 0 0 30 4 3 35 148
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1214 465 398 365 1321 225 485 246 268 277 541 317 641 481 7244
  PR 1221 447 396 368 1305 210 465 217 275 289 520 308 667 433 7121
  JML 2435 912 794 733 2626 435 950 463 543 566 1061 625 1308 914 14365
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 829 270 282 241 767 164 334 192 175 213 352 257 469 249 4794
  PR 879 249 294 259 774 163 328 164 189 228 387 256 488 251 4909
  JML 1708 519 576 500 1541 327 662 356 364 441 739 513 957 500 9703
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6
  PR 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 9
  JML 2 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 15
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 5 17
  PR 0 1 2 0 2 0 5 0 0 0 6 0 0 6 22
  JML 0 1 2 0 2 0 8 0 0 0 15 0 0 11 39
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 14 5 4 1 8 2 1 5 0 0 14 1 1 12 68
  PR 14 4 2 0 8 0 2 6 0 0 16 3 2 11 68
  JML 28 9 6 1 16 2 3 11 0 0 30 4 3 23 136
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 844 277 286 242 775 166 339 197 175 213 375 258 470 268 4885
  PR 894 257 298 259 784 163 337 170 189 228 409 259 490 271 5008
  JML 1738 534 584 501 1559 329 676 367 364 441 784 517 960 539 9893

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KASINGUNCU LAPE LANTO JAYA TIWAA TOKORONDO MASANI PINEDAPA SAATU MASAMBA BEGA TOINI BETANIA MAPANE TOWU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2454 914 811 727 2660 441 954 462 554 581 1051 633 1330 864 14436
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 716 380 226 226 1099 112 278 95 190 140 267 114 370 325 4538
4 Jumlah surat suara digunakan 1738 534 584 501 1559 329 676 367 364 441 784 517 960 539 9893
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KASINGUNCU LAPE LANTO JAYA TIWAA TOKORONDO MASANI PINEDAPA SAATU MASAMBA BEGA TOINI BETANIA MAPANE TOWU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1734 530 581 499 1547 327 675 361 361 440 779 515 955 538 9842
2 Jumlah Suara tidak sah 4 4 3 2 12 2 1 6 3 1 5 2 5 1 51
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1738 534 584 501 1559 329 676 367 364 441 784 517 960 539 9893

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KASINGUNCU LAPE LANTO JAYA TIWAA TOKORONDO MASANI PINEDAPA SAATU MASAMBA BEGA TOINI BETANIA MAPANE TOWU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 993 212 391 202 501 187 415 188 149 259 497 336 435 169 4934
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 741 318 190 297 1046 140 260 173 212 181 282 179 520 369 4908
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1734 530 581 499 1547 327 675 361 361 440 779 515 955 538 9842