Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TAMPEMADORA SINTUWULEMBA MALEI TONGKO TOYADO BATEGENCU SEPE SILANCA MALIWUKO TAGOLU TAMBARO WATUAWU PANDIRI LABUAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 347 150 652 479 471 180 519 988 349 341 255 1071 653 329 6784
  PR 281 172 584 438 434 171 482 955 427 387 247 1005 606 281 6470
  JML 628 322 1236 917 905 351 1001 1943 776 728 502 2076 1259 610 13254
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 3 0 1 0 1 3 0 3 2 0 13
  PR 0 2 0 0 1 0 0 0 2 4 0 3 2 1 15
  JML 0 2 0 0 4 0 1 0 3 7 0 6 4 1 28
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
  PR 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 8
  JML 0 5 0 2 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 16
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 4 1 2 2 9 3 2 2 14 2 0 8 1 2 52
  PR 3 0 3 0 5 1 2 0 18 3 2 7 1 1 46
  JML 7 1 5 2 14 4 4 2 32 5 2 15 2 3 98
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 351 153 654 483 483 183 522 990 364 346 259 1082 656 331 6857
  PR 284 177 587 438 440 172 484 955 447 395 253 1015 609 283 6539
  JML 635 330 1241 921 923 355 1006 1945 811 741 512 2097 1265 614 13396
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 306 116 471 329 354 153 388 695 284 289 225 850 549 244 5253
  PR 246 149 471 334 333 138 390 737 337 341 216 868 515 237 5312
  JML 552 265 942 663 687 291 778 1432 621 630 441 1718 1064 481 10565
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 3 0 1 0 1 3 0 3 2 0 13
  PR 0 1 0 0 1 0 0 0 2 4 0 3 2 1 14
  JML 0 1 0 0 4 0 1 0 3 7 0 6 4 1 27
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6
  PR 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 7
  JML 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 13
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 4 1 2 2 9 3 2 2 14 2 0 8 1 2 52
  PR 3 0 3 0 5 1 2 0 18 3 2 7 1 1 46
  JML 7 1 5 2 14 4 4 2 32 5 2 15 2 3 98
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 310 119 473 332 366 156 391 697 299 294 228 861 552 246 5324
  PR 249 153 474 334 339 139 392 737 357 349 221 878 518 239 5379
  JML 559 272 947 666 705 295 783 1434 656 643 449 1739 1070 485 10703

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TAMPEMADORA SINTUWULEMBA MALEI TONGKO TOYADO BATEGENCU SEPE SILANCA MALIWUKO TAGOLU TAMBARO WATUAWU PANDIRI LABUAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 641 329 1260 938 923 359 1024 1988 793 743 512 2123 1306 623 13562
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 82 57 312 271 217 64 241 553 137 100 63 383 236 138 2854
4 Jumlah surat suara digunakan 559 272 947 666 705 295 783 1434 656 643 449 1739 1070 485 10703
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TAMPEMADORA SINTUWULEMBA MALEI TONGKO TOYADO BATEGENCU SEPE SILANCA MALIWUKO TAGOLU TAMBARO WATUAWU PANDIRI LABUAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 557 272 940 664 701 295 781 1431 653 642 449 1737 1068 479 10669
2 Jumlah Suara tidak sah 2 0 7 2 4 0 2 3 3 1 0 2 2 6 34
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 559 272 947 666 705 295 783 1434 656 643 449 1739 1070 485 10703

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TAMPEMADORA SINTUWULEMBA MALEI TONGKO TOYADO BATEGENCU SEPE SILANCA MALIWUKO TAGOLU TAMBARO WATUAWU PANDIRI LABUAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 266 166 310 366 226 160 316 698 225 259 280 785 498 285 4840
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 291 106 630 298 475 135 465 733 428 383 169 952 570 194 5829
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 557 272 940 664 701 295 781 1431 653 642 449 1737 1068 479 10669