Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BANCEA PANJO BANGUN JAYA MAYA JAYA PANDA JAYA MAYASARI UELENE MAYOA PANDAYORA PENDOLO BOE PASIR PUTIH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 538 418 193 297 937 710 192 760 792 645 530 322 6334
  PR 546 400 179 252 906 670 204 705 768 657 520 389 6196
  JML 1084 818 372 549 1843 1380 396 1465 1560 1302 1050 711 12530
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 1 1 0 3 0 0 2 1 5 0 1 14
  PR 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 6
  JML 0 3 1 0 3 0 1 3 1 7 0 1 20
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 10 0 0 3 8 0 2 8 1 3 0 7 42
  PR 6 0 0 0 5 0 1 6 4 4 1 4 31
  JML 16 0 0 3 13 0 3 14 5 7 1 11 73
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 548 419 194 300 948 710 194 770 794 653 530 330 6390
  PR 552 402 179 252 911 670 206 712 772 663 521 393 6233
  JML 1100 821 373 552 1859 1380 400 1482 1566 1316 1051 723 12623
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 458 363 151 243 691 582 186 601 590 537 435 247 5084
  PR 462 360 135 218 709 558 176 570 585 561 443 304 5081
  JML 920 723 286 461 1400 1140 362 1171 1175 1098 878 551 10165
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 1 1 0 3 0 0 2 1 5 0 1 14
  PR 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 6
  JML 0 3 1 0 3 0 1 3 1 7 0 1 20
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 10 0 0 3 8 0 2 8 1 3 0 7 42
  PR 6 0 0 0 5 0 1 6 4 4 1 4 31
  JML 16 0 0 3 13 0 3 14 5 7 1 11 73
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 468 364 152 246 702 582 188 611 592 545 435 255 5140
  PR 468 362 135 218 714 558 178 577 589 567 444 308 5118
  JML 936 726 287 464 1416 1140 366 1188 1181 1112 879 563 10258

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BANCEA PANJO BANGUN JAYA MAYA JAYA PANDA JAYA MAYASARI UELENE MAYOA PANDAYORA PENDOLO BOE PASIR PUTIH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1115 835 379 560 1888 1424 405 1500 1592 1330 1072 727 12827
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 178 109 92 95 472 284 39 312 411 216 193 163 2564
4 Jumlah surat suara digunakan 936 726 287 464 1416 1140 366 1188 1181 1112 879 563 10258
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BANCEA PANJO BANGUN JAYA MAYA JAYA PANDA JAYA MAYASARI UELENE MAYOA PANDAYORA PENDOLO BOE PASIR PUTIH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 931 725 285 461 1404 1131 364 1185 1175 1108 878 559 10206
2 Jumlah Suara tidak sah 5 1 2 3 12 9 2 3 6 4 1 4 52
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 936 726 287 464 1416 1140 366 1188 1181 1112 879 563 10258

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BANCEA PANJO BANGUN JAYA MAYA JAYA PANDA JAYA MAYASARI UELENE MAYOA PANDAYORA PENDOLO BOE PASIR PUTIH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 220 250 82 213 592 314 209 685 732 562 475 269 4603
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 711 475 203 248 812 817 155 500 443 546 403 290 5603
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 931 725 285 461 1404 1131 364 1185 1175 1108 878 559 10206