Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LABUAN LABUAN SALUMBONE LABUAN PANIMBA LABUAN LELEA LABUAN KUNGGUMA LABUAN TOPOSO LABUAN LUMBUBAKA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 851 611 941 715 471 955 226 4770
  PR 857 591 829 726 388 875 210 4476
  JML 1708 1202 1770 1441 859 1830 436 9246
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 1 0 0 0 1
  JML 0 0 1 1 0 0 0 2
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 10 0 1 0 0 0 0 11
  PR 5 0 0 0 0 0 0 5
  JML 15 0 1 0 0 0 0 16
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 9 0 2 3 0 4 0 18
  PR 7 0 0 3 0 3 0 13
  JML 16 0 2 6 0 7 0 31
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 870 611 945 718 471 959 226 4800
  PR 869 591 829 730 388 878 210 4495
  JML 1739 1202 1774 1448 859 1837 436 9295
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 598 443 648 516 343 756 208 3512
  PR 640 439 652 580 292 678 185 3466
  JML 1238 882 1300 1096 635 1434 393 6978
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 1 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 1 0 0 0 1
  JML 0 0 1 1 0 0 0 2
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 4 0 0 0 0 0 0 4
  PR 5 0 0 0 0 0 0 5
  JML 9 0 0 0 0 0 0 9
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 9 0 2 3 0 4 0 18
  PR 7 0 0 3 0 3 0 13
  JML 16 0 2 6 0 7 0 31
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 611 443 651 519 343 760 208 3535
  PR 652 439 652 584 292 681 185 3485
  JML 1263 882 1303 1103 635 1441 393 7020

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LABUAN LABUAN SALUMBONE LABUAN PANIMBA LABUAN LELEA LABUAN KUNGGUMA LABUAN TOPOSO LABUAN LUMBUBAKA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1746 1228 1809 1473 877 1870 445 9448
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 482 346 506 370 242 429 52 2427
4 Jumlah surat suara digunakan 1263 882 1303 1103 635 1441 393 7020
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LABUAN LABUAN SALUMBONE LABUAN PANIMBA LABUAN LELEA LABUAN KUNGGUMA LABUAN TOPOSO LABUAN LUMBUBAKA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1250 875 1301 1084 628 1435 392 6965
2 Jumlah Suara tidak sah 13 7 2 19 7 6 1 55
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1263 882 1303 1103 635 1441 393 7020

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LABUAN LABUAN SALUMBONE LABUAN PANIMBA LABUAN LELEA LABUAN KUNGGUMA LABUAN TOPOSO LABUAN LUMBUBAKA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 587 567 611 563 304 749 244 3625
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 663 308 690 521 324 686 148 3340
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1250 875 1301 1084 628 1435 392 6965