Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih DALAKA APE MALIKO GUMBASA TOAYA VUNTA LERO TATARI ENU MARANA MASAINGI TOAYA SUMARI TARIPA LERO KAVAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1039 298 252 638 581 603 417 398 1205 384 175 832 455 7277
  PR 991 263 267 615 554 607 378 402 1210 333 185 833 386 7024
  JML 2030 561 519 1253 1135 1210 795 800 2415 717 360 1665 841 14301
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4
  JML 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 7
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 3 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 9
  PR 0 2 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 8
  JML 0 5 0 0 0 0 0 2 8 2 0 0 0 17
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 3 1 1 2 6 11 0 0 3 0 27
  PR 0 0 0 6 1 2 0 1 6 0 0 2 3 21
  JML 0 0 0 9 2 3 2 7 17 0 0 5 3 48
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1039 301 252 641 582 605 419 405 1221 385 175 836 455 7316
  PR 992 265 267 621 555 609 378 405 1221 334 185 836 389 7057
  JML 2031 566 519 1262 1137 1214 797 810 2442 719 360 1672 844 14373
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 747 184 209 472 438 445 264 260 907 269 125 569 295 5184
  PR 727 181 223 471 409 439 260 280 952 254 131 561 258 5146
  JML 1474 365 432 943 847 884 524 540 1859 523 256 1130 553 10330
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4
  JML 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 7
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
  PR 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
  JML 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 5
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 3 1 1 2 6 11 0 0 3 0 27
  PR 0 0 0 6 1 2 0 1 6 0 0 2 3 21
  JML 0 0 0 9 2 3 2 7 17 0 0 5 3 48
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 747 185 209 475 439 447 266 267 918 270 125 573 295 5216
  PR 728 182 223 477 410 441 260 282 960 255 131 564 261 5174
  JML 1475 367 432 952 849 888 526 549 1878 525 256 1137 556 10390

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara DALAKA APE MALIKO GUMBASA TOAYA VUNTA LERO TATARI ENU MARANA MASAINGI TOAYA SUMARI TARIPA LERO KAVAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2071 573 538 1278 1159 1236 813 817 2466 732 369 1700 859 14611
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 596 206 106 323 310 348 287 268 588 207 113 563 302 4217
4 Jumlah surat suara digunakan 1475 367 432 952 849 888 526 549 1878 525 256 1137 556 10390
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah DALAKA APE MALIKO GUMBASA TOAYA VUNTA LERO TATARI ENU MARANA MASAINGI TOAYA SUMARI TARIPA LERO KAVAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1468 363 430 945 843 883 525 543 1863 525 255 1129 552 10324
2 Jumlah Suara tidak sah 7 4 2 7 6 5 1 6 15 0 1 8 4 66
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1475 367 432 952 849 888 526 549 1878 525 256 1137 556 10390

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden DALAKA APE MALIKO GUMBASA TOAYA VUNTA LERO TATARI ENU MARANA MASAINGI TOAYA SUMARI TARIPA LERO KAVAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1030 138 244 487 568 533 389 306 1066 212 134 833 399 6339
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 438 225 186 458 275 350 136 237 797 313 121 296 153 3985
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1468 363 430 945 843 883 525 543 1863 525 255 1129 552 10324