Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BALUKANG SIWALEMPU SIBOANG TONGGOLOBIBI BOU SAMALILI BUKIT HARAPAN PANGALASIANG BALUKANG II Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 852 1101 1265 1299 922 803 217 1242 821 8522
  PR 842 1062 1179 1256 830 698 189 1147 781 7984
  JML 1694 2163 2444 2555 1752 1501 406 2389 1602 16506
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 1 2 1 2 0 0 6
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 1 2 1 2 0 0 6
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
  PR 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
  JML 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 7 1 0 1 6 0 1 0 18
  PR 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
  JML 2 9 1 0 1 7 0 1 0 21
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 854 1130 1266 1300 925 810 219 1243 821 8568
  PR 842 1080 1179 1256 830 699 189 1147 781 8003
  JML 1696 2210 2445 2556 1755 1509 408 2390 1602 16571
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 646 728 884 1035 592 464 178 721 528 5776
  PR 640 737 820 1001 576 419 146 674 544 5557
  JML 1286 1465 1704 2036 1168 883 324 1395 1072 11333
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 1 2 1 2 0 0 6
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 1 2 1 2 0 0 6
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
  PR 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
  JML 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 7 1 0 1 6 0 1 0 18
  PR 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
  JML 2 9 1 0 1 7 0 1 0 21
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 648 742 885 1036 595 471 180 722 528 5807
  PR 640 746 820 1001 576 420 146 674 544 5567
  JML 1288 1488 1705 2037 1171 891 326 1396 1072 11374

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BALUKANG SIWALEMPU SIBOANG TONGGOLOBIBI BOU SAMALILI BUKIT HARAPAN PANGALASIANG BALUKANG II Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1731 2211 2520 2608 1789 1533 416 2442 1636 16886
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 443 723 815 571 618 642 90 1046 564 5512
4 Jumlah surat suara digunakan 1288 1488 1705 2037 1171 891 326 1396 1072 11374
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BALUKANG SIWALEMPU SIBOANG TONGGOLOBIBI BOU SAMALILI BUKIT HARAPAN PANGALASIANG BALUKANG II Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1283 1471 1698 2029 1158 886 325 1389 1063 11302
2 Jumlah Suara tidak sah 5 17 7 8 13 5 1 7 9 72
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1288 1488 1705 2037 1171 891 326 1396 1072 11374

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BALUKANG SIWALEMPU SIBOANG TONGGOLOBIBI BOU SAMALILI BUKIT HARAPAN PANGALASIANG BALUKANG II
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 269 332 234 240 358 226 135 418 235 2447
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1014 1139 1464 1789 800 660 190 971 828 8855
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1283 1471 1698 2029 1158 886 325 1389 1063 11302