Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih WANI I WANI TIGA WOMBO KALONGGO WOMBO MPANAU BALE GUNTARANO WOMBO NUPABOMBA WANI II WANI LUMBUMPETIGO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 723 128 296 426 557 561 457 1236 991 402 5777
  PR 754 125 264 401 473 565 446 1106 1101 398 5633
  JML 1477 253 560 827 1030 1126 903 2342 2092 800 11410
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 0 1 3 0 4 1 0 10
  PR 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5
  JML 0 0 1 0 3 6 0 4 1 0 15
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 6
  PR 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 8
  JML 0 0 0 0 9 0 0 0 0 5 14
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 10 0 4 0 3 2 0 8 15 6 48
  PR 4 0 2 0 2 3 0 7 13 2 33
  JML 14 0 6 0 5 5 0 15 28 8 81
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 733 128 301 426 565 566 457 1248 1007 410 5841
  PR 758 125 266 401 482 571 446 1113 1114 403 5679
  JML 1491 253 567 827 1047 1137 903 2361 2121 813 11520
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 471 84 235 360 446 469 346 912 592 275 4190
  PR 533 99 236 348 406 486 349 847 727 274 4305
  JML 1004 183 471 708 852 955 695 1759 1319 549 8495
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 1 0 1 2 0 4 1 0 9
  PR 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5
  JML 0 0 1 0 3 5 0 4 1 0 14
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5
  PR 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 7
  JML 0 0 0 0 7 0 0 0 0 5 12
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 10 0 4 0 3 3 0 8 15 6 49
  PR 4 0 2 0 2 2 0 7 13 2 32
  JML 14 0 6 0 5 5 0 15 28 8 81
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 481 84 240 360 453 474 346 924 608 283 4253
  PR 537 99 238 348 414 491 349 854 740 279 4349
  JML 1018 183 478 708 867 965 695 1778 1348 562 8602

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara WANI I WANI TIGA WOMBO KALONGGO WOMBO MPANAU BALE GUNTARANO WOMBO NUPABOMBA WANI II WANI LUMBUMPETIGO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1508 259 572 845 1053 1152 922 2393 2136 817 11657
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 488 76 94 137 186 187 227 615 787 255 3052
4 Jumlah surat suara digunakan 1018 183 478 708 867 965 695 1778 1348 562 8602
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah WANI I WANI TIGA WOMBO KALONGGO WOMBO MPANAU BALE GUNTARANO WOMBO NUPABOMBA WANI II WANI LUMBUMPETIGO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1009 183 473 704 858 956 684 1767 1343 552 8529
2 Jumlah Suara tidak sah 9 0 5 4 9 9 11 11 5 10 73
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1018 183 478 708 867 965 695 1778 1348 562 8602

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden WANI I WANI TIGA WOMBO KALONGGO WOMBO MPANAU BALE GUNTARANO WOMBO NUPABOMBA WANI II WANI LUMBUMPETIGO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 425 97 283 374 559 515 346 1061 492 261 4413
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 584 86 190 330 299 441 338 706 851 291 4116
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1009 183 473 704 858 956 684 1767 1343 552 8529