Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BUGA PAGAITAN KABETAN PULIAS SAMBUJAN LABUAN LOBO BILO MUARA BESAR KAMALU BATUILO BAMBALAGA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 608 272 362 660 353 526 648 317 500 231 231 4708
  PR 542 239 326 552 307 508 611 292 424 217 226 4244
  JML 1150 511 688 1212 660 1034 1259 609 924 448 457 8952
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 4 2 2 0 1 3 1 1 0 0 14
  PR 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5
  JML 0 6 2 2 0 2 5 1 1 0 0 19
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 16 0 0 11 10 16 46 0 1 3 3 106
  PR 8 0 0 7 3 7 37 0 2 2 3 69
  JML 24 0 0 18 13 23 83 0 3 5 6 175
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 624 276 364 673 363 543 697 318 502 234 234 4828
  PR 550 241 326 559 310 516 650 292 426 219 229 4318
  JML 1174 517 690 1232 673 1059 1347 610 928 453 463 9146
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 372 182 264 454 238 374 448 200 316 176 118 3142
  PR 323 179 218 393 197 337 425 188 277 142 120 2799
  JML 695 361 482 847 435 711 873 388 593 318 238 5941
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 4 2 2 0 1 3 1 1 0 0 14
  PR 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5
  JML 0 6 2 2 0 2 5 1 1 0 0 19
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 16 0 0 11 10 16 46 0 1 3 3 106
  PR 8 0 0 7 3 7 37 0 2 2 3 69
  JML 24 0 0 18 13 23 83 0 3 5 6 175
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 388 186 266 467 248 391 497 201 318 179 121 3262
  PR 331 181 218 400 200 345 464 188 279 144 123 2873
  JML 719 367 484 867 448 736 961 389 597 323 244 6135

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BUGA PAGAITAN KABETAN PULIAS SAMBUJAN LABUAN LOBO BILO MUARA BESAR KAMALU BATUILO BAMBALAGA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1173 521 699 1237 674 1049 1287 623 944 453 467 9127
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 454 153 215 370 226 311 326 234 347 130 223 2989
4 Jumlah surat suara digunakan 719 367 484 867 448 736 961 389 597 323 244 6135
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BUGA PAGAITAN KABETAN PULIAS SAMBUJAN LABUAN LOBO BILO MUARA BESAR KAMALU BATUILO BAMBALAGA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 710 365 481 862 447 732 958 382 595 322 239 6093
2 Jumlah Suara tidak sah 9 2 3 5 1 4 3 7 2 1 5 42
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 719 367 484 867 448 736 961 389 597 323 244 6135

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BUGA PAGAITAN KABETAN PULIAS SAMBUJAN LABUAN LOBO BILO MUARA BESAR KAMALU BATUILO BAMBALAGA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 191 56 272 243 175 301 184 106 160 114 57 1859
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 519 309 209 619 272 431 774 276 435 208 182 4234
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 710 365 481 862 447 732 958 382 595 322 239 6093