Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih OGOMOLI SABANG TENDE LALOS GINUNGGUNG TINIGI LAKATAN LANTAPAN KALANGKANGAN SANDANA BAJUGAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1048 596 532 1075 898 2330 1605 382 1820 970 1672 12928
  PR 987 624 523 1046 883 2258 1553 375 1830 983 1620 12682
  JML 2035 1220 1055 2121 1781 4588 3158 757 3650 1953 3292 25610
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 1 0 0 0 0 4 15 0 20
  PR 1 0 0 1 0 0 0 0 5 5 0 12
  JML 1 0 0 2 0 0 0 0 9 20 0 32
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
  PR 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
  JML 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 34 11 1 32 24 93 52 76 84 93 26 526
  PR 36 12 3 39 24 75 52 77 76 88 23 505
  JML 70 23 4 71 48 168 104 153 160 181 49 1031
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1106 607 533 1108 922 2423 1657 458 1908 1078 1698 13498
  PR 1043 636 526 1086 907 2333 1605 452 1911 1076 1643 13218
  JML 2149 1243 1059 2194 1829 4756 3262 910 3819 2154 3341 26716
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 734 348 370 670 456 1310 1146 204 1005 395 1064 7702
  PR 684 365 370 709 471 1350 1136 201 983 382 1083 7734
  JML 1418 713 740 1379 927 2660 2282 405 1988 777 2147 15436
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 1 0 0 0 0 4 15 0 20
  PR 1 0 0 1 0 0 0 0 5 5 0 12
  JML 1 0 0 2 0 0 0 0 9 20 0 32
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  PR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  JML 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 34 11 1 32 24 93 52 76 84 93 26 526
  PR 31 12 3 39 24 75 52 77 76 88 23 500
  JML 65 23 4 71 48 168 104 153 160 181 49 1026
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 780 359 371 703 480 1403 1198 280 1093 503 1090 8260
  PR 724 377 373 749 495 1425 1188 278 1064 475 1106 8254
  JML 1504 736 744 1452 975 2828 2386 558 2157 978 2196 16514

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara OGOMOLI SABANG TENDE LALOS GINUNGGUNG TINIGI LAKATAN LANTAPAN KALANGKANGAN SANDANA BAJUGAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2079 1245 1076 2167 1818 4715 3221 763 3722 1998 3361 26165
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 573 509 332 715 843 1887 835 205 1564 1020 1165 9648
4 Jumlah surat suara digunakan 1504 736 744 1452 975 2828 2386 558 2157 978 2196 16514
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah OGOMOLI SABANG TENDE LALOS GINUNGGUNG TINIGI LAKATAN LANTAPAN KALANGKANGAN SANDANA BAJUGAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1497 732 740 1450 968 2803 2372 556 2152 972 2184 16426
2 Jumlah Suara tidak sah 7 4 4 2 7 25 14 2 5 6 12 88
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1504 736 744 1452 975 2828 2386 558 2157 978 2196 16514

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden OGOMOLI SABANG TENDE LALOS GINUNGGUNG TINIGI LAKATAN LANTAPAN KALANGKANGAN SANDANA BAJUGAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 491 303 222 729 498 1011 509 103 805 267 653 5591
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1006 429 518 721 470 1792 1863 453 1347 705 1531 10835
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1497 732 740 1450 968 2803 2372 556 2152 972 2184 16426