Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MOMUNU MANGUBI SORAYA WAKAT PAJEKO LAMADONG I GUAMONIAL POMAYAGON LAMADONG II TONGON PANIMBUL POTUGU TALUAN PUJIMULYO PINAMULA PERMATA PUTIH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 262 180 129 116 750 673 167 314 428 423 264 308 301 264 320 122 5021
  PR 220 168 125 102 771 690 162 292 395 394 246 305 283 234 252 102 4741
  JML 482 348 254 218 1521 1363 329 606 823 817 510 613 584 498 572 224 9762
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 1 0 0 3 4 0 0 2 1 0 0 0 3 4 1 19
  PR 0 0 0 0 2 5 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 14
  JML 0 1 0 0 5 9 0 0 4 1 0 0 0 4 6 3 33
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 262 181 129 116 753 677 168 314 430 424 264 308 301 267 324 123 5041
  PR 220 168 125 102 773 695 163 292 397 394 246 305 283 235 254 104 4756
  JML 482 349 254 218 1526 1372 331 606 827 818 510 613 584 502 578 227 9797
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 160 141 102 102 490 485 139 233 325 321 226 218 190 203 246 101 3682
  PR 160 135 104 91 497 509 137 240 315 318 204 240 218 194 212 86 3660
  JML 320 276 206 193 987 994 276 473 640 639 430 458 408 397 458 187 7342
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 1 0 0 3 4 0 0 2 1 0 0 0 3 4 1 19
  PR 0 0 0 0 2 5 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 14
  JML 0 1 0 0 5 9 0 0 4 1 0 0 0 4 6 3 33
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 160 142 102 102 493 489 140 233 327 322 226 218 190 206 250 102 3702
  PR 160 135 104 91 499 514 138 240 317 318 204 240 218 195 214 88 3675
  JML 320 277 206 193 992 1003 278 473 644 640 430 458 408 401 464 190 7377

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MOMUNU MANGUBI SORAYA WAKAT PAJEKO LAMADONG I GUAMONIAL POMAYAGON LAMADONG II TONGON PANIMBUL POTUGU TALUAN PUJIMULYO PINAMULA PERMATA PUTIH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 492 355 259 222 1551 1391 336 618 840 833 520 625 596 508 583 228 9957
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 172 78 53 29 559 388 58 145 195 193 90 167 188 107 119 38 2579
4 Jumlah surat suara digunakan 320 277 206 193 992 1003 278 473 644 640 430 458 408 401 464 190 7377
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MOMUNU MANGUBI SORAYA WAKAT PAJEKO LAMADONG I GUAMONIAL POMAYAGON LAMADONG II TONGON PANIMBUL POTUGU TALUAN PUJIMULYO PINAMULA PERMATA PUTIH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 318 272 201 190 991 1003 270 465 641 639 429 448 402 396 462 189 7316
2 Jumlah Suara tidak sah 2 5 5 3 1 0 8 8 3 1 1 10 6 5 2 1 61
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 320 277 206 193 992 1003 278 473 644 640 430 458 408 401 464 190 7377

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MOMUNU MANGUBI SORAYA WAKAT PAJEKO LAMADONG I GUAMONIAL POMAYAGON LAMADONG II TONGON PANIMBUL POTUGU TALUAN PUJIMULYO PINAMULA PERMATA PUTIH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 104 152 87 97 501 572 174 155 316 309 156 214 131 236 262 43 3509
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 214 120 114 93 490 431 96 310 325 330 273 234 271 160 200 146 3807
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 318 272 201 190 991 1003 270 465 641 639 429 448 402 396 462 189 7316