Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih UMU DOPALAK PIONOTO LINTIDU PALELEH TOLAU KWALABESAR BATURATA TALAKI LILITO MULANGATO DOTUNO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 108 354 182 243 525 448 745 268 394 225 281 302 4075
  PR 115 343 154 239 553 398 703 265 356 195 254 305 3880
  JML 223 697 336 482 1078 846 1448 533 750 420 535 607 7955
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4
  PR 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
  JML 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 1 0 8
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 6 1 1 0 1 1 17 0 27
  PR 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 17 0 25
  JML 0 0 0 0 11 4 1 0 1 1 34 0 52
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 108 354 182 245 532 450 746 268 395 226 299 302 4107
  PR 115 343 154 240 561 401 703 265 356 195 271 305 3909
  JML 223 697 336 485 1093 851 1449 533 751 421 570 607 8016
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 93 295 139 190 372 330 541 197 287 193 220 224 3081
  PR 95 272 128 184 384 315 522 208 285 168 202 240 3003
  JML 188 567 267 374 756 645 1063 405 572 361 422 464 6084
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4
  PR 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
  JML 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 1 0 8
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 6 1 1 0 1 1 11 0 21
  PR 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 14 0 22
  JML 0 0 0 0 11 4 1 0 1 1 25 0 43
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 93 295 139 192 379 332 542 197 288 194 232 224 3107
  PR 95 272 128 185 392 318 522 208 285 168 216 240 3029
  JML 188 567 267 377 771 650 1064 405 573 362 448 464 6136

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara UMU DOPALAK PIONOTO LINTIDU PALELEH TOLAU KWALABESAR BATURATA TALAKI LILITO MULANGATO DOTUNO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 227 712 342 494 1109 867 1466 543 765 429 545 619 8118
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 39 145 75 117 338 217 400 138 192 67 97 155 1980
4 Jumlah surat suara digunakan 188 567 267 377 771 650 1064 405 573 362 448 464 6136
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah UMU DOPALAK PIONOTO LINTIDU PALELEH TOLAU KWALABESAR BATURATA TALAKI LILITO MULANGATO DOTUNO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 180 565 266 376 771 649 1053 401 570 359 443 462 6095
2 Jumlah Suara tidak sah 8 2 1 1 0 1 11 4 3 3 5 2 41
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 188 567 267 377 771 650 1064 405 573 362 448 464 6136

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden UMU DOPALAK PIONOTO LINTIDU PALELEH TOLAU KWALABESAR BATURATA TALAKI LILITO MULANGATO DOTUNO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 43 332 88 203 464 270 699 269 298 191 211 164 3232
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 137 233 178 173 307 379 354 132 272 168 232 298 2863
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 180 565 266 376 771 649 1053 401 570 359 443 462 6095