Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BIAU MULAT MOOYONG YUGUT BINUANG POTANGOAN DIAT MOPU UNONE MODO WINANGUN RANTEMARANU BUNGKUDU BUKAL Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 332 170 375 347 130 406 255 307 339 515 817 442 319 226 4980
  PR 298 155 327 293 118 400 243 275 355 463 721 393 300 186 4527
  JML 630 325 702 640 248 806 498 582 694 978 1538 835 619 412 9507
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  PR 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  JML 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 13
  PR 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 11
  JML 0 9 0 3 0 0 0 0 1 0 1 4 0 6 24
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 332 175 375 349 130 412 255 307 339 515 818 444 319 229 4999
  PR 298 159 327 294 118 407 243 275 356 463 721 395 300 189 4545
  JML 630 334 702 643 248 819 498 582 695 978 1539 839 619 418 9544
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 186 116 319 298 115 304 188 218 248 431 592 341 238 125 3719
  PR 238 114 275 254 103 311 196 220 280 376 517 305 228 127 3544
  JML 424 230 594 552 218 615 384 438 528 807 1109 646 466 252 7263
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  JML 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 13
  PR 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 11
  JML 0 9 0 3 0 0 0 0 1 0 1 4 0 6 24
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 186 121 319 300 115 308 188 218 248 431 593 343 238 128 3736
  PR 238 118 275 255 103 315 196 220 281 376 517 307 228 130 3559
  JML 424 239 594 555 218 623 384 438 529 807 1110 650 466 258 7295

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BIAU MULAT MOOYONG YUGUT BINUANG POTANGOAN DIAT MOPU UNONE MODO WINANGUN RANTEMARANU BUNGKUDU BUKAL Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 643 332 716 654 253 821 508 594 708 997 1568 851 632 420 9697
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 219 91 122 99 35 198 124 156 179 190 458 201 166 162 2400
4 Jumlah surat suara digunakan 424 239 594 555 218 623 384 438 529 807 1110 650 466 258 7295
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BIAU MULAT MOOYONG YUGUT BINUANG POTANGOAN DIAT MOPU UNONE MODO WINANGUN RANTEMARANU BUNGKUDU BUKAL Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 419 235 587 552 216 615 378 433 526 801 1108 649 464 258 7241
2 Jumlah Suara tidak sah 5 4 7 3 2 8 6 5 3 6 2 1 2 0 54
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 424 239 594 555 218 623 384 438 529 807 1110 650 466 258 7295

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BIAU MULAT MOOYONG YUGUT BINUANG POTANGOAN DIAT MOPU UNONE MODO WINANGUN RANTEMARANU BUNGKUDU BUKAL
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 192 123 178 190 16 198 256 198 234 283 381 153 218 114 2734
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 227 112 409 362 200 417 122 235 292 518 727 496 246 144 4507
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 419 235 587 552 216 615 378 433 526 801 1108 649 464 258 7241