Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LOKODIDI BULOGIDON TANJUNG LIPUBOGU NANDU DIAPATI BULAGIDUN LABUTON LOKODOKA TAAT MATINAN PANDANGAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 601 208 373 159 580 457 542 406 302 442 100 4170
  PR 558 193 332 144 569 435 517 377 259 446 85 3915
  JML 1159 401 705 303 1149 892 1059 783 561 888 185 8085
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 6
  JML 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 10
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 601 208 373 159 584 459 542 406 302 442 100 4176
  PR 558 193 332 144 574 436 517 377 259 446 85 3921
  JML 1159 401 705 303 1158 895 1059 783 561 888 185 8097
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 381 110 221 131 332 251 288 214 172 304 69 2473
  PR 397 147 254 133 407 268 350 246 201 352 69 2824
  JML 778 257 475 264 739 519 638 460 373 656 138 5297
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 6
  JML 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 10
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 381 110 221 131 336 253 288 214 172 304 69 2479
  PR 397 147 254 133 412 269 350 246 201 352 69 2830
  JML 778 257 475 264 748 522 638 460 373 656 138 5309

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LOKODIDI BULOGIDON TANJUNG LIPUBOGU NANDU DIAPATI BULAGIDUN LABUTON LOKODOKA TAAT MATINAN PANDANGAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1183 409 719 321 1173 910 1080 798 572 905 189 8259
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 405 152 244 57 424 388 442 338 199 249 51 2949
4 Jumlah surat suara digunakan 778 257 475 264 748 522 638 460 373 656 138 5309
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LOKODIDI BULOGIDON TANJUNG LIPUBOGU NANDU DIAPATI BULAGIDUN LABUTON LOKODOKA TAAT MATINAN PANDANGAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 776 254 471 263 740 518 630 457 370 648 137 5264
2 Jumlah Suara tidak sah 2 3 4 1 8 4 8 3 3 8 1 45
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 778 257 475 264 748 522 638 460 373 656 138 5309

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LOKODIDI BULOGIDON TANJUNG LIPUBOGU NANDU DIAPATI BULAGIDUN LABUTON LOKODOKA TAAT MATINAN PANDANGAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 480 123 141 122 382 329 282 205 209 341 38 2652
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 296 131 330 141 358 189 348 252 161 307 99 2612
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 776 254 471 263 740 518 630 457 370 648 137 5264