Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BAHONTULA GANDA-GANDA KOROMATANTU KOROLAMA KOROLAKI KOYA GILILANA KOLONODALE BAHOUE TANAUGE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1646 588 327 288 300 225 231 1236 575 150 5566
  PR 1621 587 294 295 317 180 208 1195 586 123 5406
  JML 3267 1175 621 583 617 405 439 2431 1161 273 10972
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 7 1 0 0 0 0 1 5 3 0 17
  PR 7 0 1 0 1 0 0 8 3 0 20
  JML 14 1 1 0 1 0 1 13 6 0 37
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 4 3 11 1 0 2 2 7 7 2 39
  PR 1 2 3 0 0 3 2 10 1 1 23
  JML 5 5 14 1 0 5 4 17 8 3 62
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 34 17 0 0 0 0 0 57 27 0 135
  PR 41 5 0 0 6 1 1 56 17 1 128
  JML 75 22 0 0 6 1 1 113 44 1 263
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1691 609 338 289 300 227 234 1305 612 152 5757
  PR 1670 594 298 295 324 184 211 1269 607 125 5577
  JML 3361 1203 636 584 624 411 445 2574 1219 277 11334
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 864 389 234 229 246 133 156 747 371 102 3471
  PR 848 423 221 220 254 128 152 804 396 84 3530
  JML 1712 812 455 449 500 261 308 1551 767 186 7001
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 7 1 0 0 0 0 1 5 3 0 17
  PR 7 0 1 0 1 0 0 8 3 0 20
  JML 14 1 1 0 1 0 1 13 6 0 37
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 3 2 9 1 0 2 2 0 3 2 24
  PR 0 2 2 0 0 1 2 4 1 1 13
  JML 3 4 11 1 0 3 4 4 4 3 37
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 34 13 0 0 0 0 0 57 27 0 131
  PR 41 5 0 0 6 1 1 56 17 1 128
  JML 75 18 0 0 6 1 1 113 44 1 259
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 908 405 243 230 246 135 159 809 404 104 3643
  PR 896 430 224 220 261 130 155 872 417 86 3691
  JML 1804 835 467 450 507 265 314 1681 821 190 7334

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BAHONTULA GANDA-GANDA KOROMATANTU KOROLAMA KOROLAKI KOYA GILILANA KOLONODALE BAHOUE TANAUGE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3337 1200 635 596 631 414 448 2481 1186 279 11207
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1533 365 168 146 124 149 134 800 365 89 3873
4 Jumlah surat suara digunakan 1804 835 467 450 507 265 314 1681 821 190 7334
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BAHONTULA GANDA-GANDA KOROMATANTU KOROLAMA KOROLAKI KOYA GILILANA KOLONODALE BAHOUE TANAUGE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1797 831 466 449 504 263 312 1679 820 188 7309
2 Jumlah Suara tidak sah 7 4 1 1 3 2 2 2 1 2 25
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1804 835 467 450 507 265 314 1681 821 190 7334

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BAHONTULA GANDA-GANDA KOROMATANTU KOROLAMA KOROLAKI KOYA GILILANA KOLONODALE BAHOUE TANAUGE
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 720 353 266 147 140 152 146 663 334 57 2978
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1077 478 200 302 364 111 166 1016 486 131 4331
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1797 831 466 449 504 263 312 1679 820 188 7309