Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih OPO TOKANANAKA MATUBE SILITI TIRONGAN ATAS LEMO TAMBAROBONE TANAKURAYA LEMOWALIA POKEANG UERURU BOBA TIRONGAN BAWAH SALUBIRO TOKALA ATAS TARONGGO UEMASI BATURUBE KALOMBANG WOOM PARIGI POSANGKE UEWAJU UEMPANAPA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 198 194 225 262 144 217 344 270 105 191 123 149 179 470 242 497 111 612 163 204 173 277 116 5466
  PR 197 165 201 240 133 206 334 264 96 181 117 147 174 385 233 480 106 634 170 200 168 260 100 5191
  JML 395 359 426 502 277 423 678 534 201 372 240 296 353 855 475 977 217 1246 333 404 341 537 216 10657
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 5
  PR 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5
  JML 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 5 0 10
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 5 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 12 0 3 0 3 0 32
  PR 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 3 0 4 0 1 0 3 0 20
  JML 0 0 8 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 6 0 16 0 4 0 6 0 52
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 198 194 230 263 144 217 344 270 105 200 123 149 179 470 243 500 111 625 163 207 173 283 116 5507
  PR 198 165 204 240 133 207 334 264 96 191 117 147 174 386 234 483 106 638 170 201 168 265 100 5221
  JML 396 359 434 503 277 424 678 534 201 391 240 296 353 856 477 983 217 1263 333 408 341 548 216 10728
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 198 140 163 191 125 162 287 220 56 124 88 97 124 470 105 497 93 334 124 146 133 204 79 4160
  PR 197 117 143 182 120 140 283 221 46 130 88 110 136 385 104 480 89 363 135 151 138 210 58 4026
  JML 395 257 306 373 245 302 570 441 102 254 176 207 260 855 209 977 182 697 259 297 271 414 137 8186
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 8 0 0 13 2 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 45
  PR 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
  JML 0 9 0 1 14 3 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 53
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 8
  PR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
  JML 1 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 16
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 5 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 12 0 3 0 3 0 32
  PR 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 3 0 4 0 1 0 3 0 20
  JML 0 0 8 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 6 0 16 0 4 0 6 0 52
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 198 148 168 192 139 164 287 220 58 149 88 97 124 470 105 500 93 349 124 149 133 209 81 4245
  PR 198 118 146 183 122 141 283 221 46 140 88 110 136 386 104 483 89 371 135 152 138 214 58 4062
  JML 396 266 314 375 261 305 570 441 104 289 176 207 260 856 209 983 182 720 259 301 271 423 139 8307

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara OPO TOKANANAKA MATUBE SILITI TIRONGAN ATAS LEMO TAMBAROBONE TANAKURAYA LEMOWALIA POKEANG UERURU BOBA TIRONGAN BAWAH SALUBIRO TOKALA ATAS TARONGGO UEMASI BATURUBE KALOMBANG WOOM PARIGI POSANGKE UEWAJU UEMPANAPA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 404 367 437 513 484 434 692 548 207 372 245 302 361 853 283 1004 225 1323 340 418 349 549 221 10931
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 110 101 123 138 223 129 122 107 103 83 69 95 101 452 74 703 43 603 81 117 78 126 82 3863
4 Jumlah surat suara digunakan 294 266 314 375 261 305 570 441 104 289 176 207 260 401 209 300 182 720 259 301 271 423 139 7067
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah OPO TOKANANAKA MATUBE SILITI TIRONGAN ATAS LEMO TAMBAROBONE TANAKURAYA LEMOWALIA POKEANG UERURU BOBA TIRONGAN BAWAH SALUBIRO TOKALA ATAS TARONGGO UEMASI BATURUBE KALOMBANG WOOM PARIGI POSANGKE UEWAJU UEMPANAPA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 290 260 312 374 260 304 564 438 104 285 175 205 257 395 209 294 182 718 254 300 269 422 134 7005
2 Jumlah Suara tidak sah 4 6 2 1 1 1 6 3 0 4 1 2 3 6 0 6 0 2 5 1 2 1 5 62
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 294 266 314 375 261 305 570 441 104 289 176 207 260 401 209 300 182 720 259 301 271 423 139 7067

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden OPO TOKANANAKA MATUBE SILITI TIRONGAN ATAS LEMO TAMBAROBONE TANAKURAYA LEMOWALIA POKEANG UERURU BOBA TIRONGAN BAWAH SALUBIRO TOKALA ATAS TARONGGO UEMASI BATURUBE KALOMBANG WOOM PARIGI POSANGKE UEWAJU UEMPANAPA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 150 143 191 121 99 182 218 194 21 137 72 94 100 223 130 102 78 336 43 142 128 193 68 3165
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 140 117 121 253 161 122 346 244 83 148 103 111 157 172 79 192 104 382 211 158 141 229 66 3840
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 290 260 312 374 260 304 564 438 104 285 175 205 257 395 209 294 182 718 254 300 269 422 134 7005