Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MENLUI LANONA BAHOMANTE BAHOMOLEO BAHOMOHONI IPI BENTE BAHORURU MATANSALA SAKITA TOFUTI BAHONTOBUNGKU PUUNGKOILU OBUNGI MATANO MARSAOLEH TOFOISO LAMBEREA TUDUA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 183 400 465 441 631 262 838 495 437 568 256 260 309 334 427 488 207 428 131 7560
  PR 208 382 438 416 629 270 788 470 422 563 257 281 286 313 437 461 231 408 134 7394
  JML 391 782 903 857 1260 532 1626 965 859 1131 513 541 595 647 864 949 438 836 265 14954
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 4 3 0 13 12 2 9 3 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 52
  PR 0 1 0 1 12 2 8 7 5 0 2 0 1 0 0 6 3 1 0 49
  JML 4 4 0 14 24 4 17 10 6 0 2 0 2 0 1 9 3 1 0 101
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 5 2 2 1 39 15 15 6 12 9 5 1 1 5 8 8 6 4 0 144
  PR 3 2 1 2 34 4 5 7 8 5 0 0 1 6 8 5 5 5 0 101
  JML 8 4 3 3 73 19 20 13 20 14 5 1 2 11 16 13 11 9 0 245
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 192 408 467 455 682 279 862 504 450 577 261 261 311 339 436 499 213 432 131 7759
  PR 211 387 439 419 675 276 801 484 435 568 259 281 288 319 445 472 239 414 134 7546
  JML 403 795 906 874 1357 555 1663 988 885 1145 520 542 599 658 881 971 452 846 265 15305
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 124 289 300 350 376 210 609 368 327 450 199 204 268 247 313 331 152 304 117 5538
  PR 141 285 313 340 373 215 591 388 333 455 206 231 244 245 325 356 195 314 119 5669
  JML 265 574 613 690 749 425 1200 756 660 905 405 435 512 492 638 687 347 618 236 11207
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 4 3 0 13 12 2 8 3 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 51
  PR 0 1 0 1 12 2 7 7 5 0 2 0 1 0 0 6 3 1 0 48
  JML 4 4 0 14 24 4 15 10 6 0 2 0 2 0 1 9 3 1 0 99
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 5 2 2 1 39 15 15 6 12 9 5 1 1 5 8 8 6 4 0 144
  PR 3 2 1 2 34 4 5 7 8 5 0 0 1 6 8 5 5 5 0 101
  JML 8 4 3 3 73 19 20 13 20 14 5 1 2 11 16 13 11 9 0 245
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 133 297 302 364 427 227 632 377 340 459 204 205 270 252 322 342 158 308 117 5736
  PR 144 290 314 343 419 221 603 402 346 460 208 231 246 251 333 367 203 320 119 5820
  JML 277 587 616 707 846 448 1235 779 686 919 412 436 516 503 655 709 361 628 236 11556

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MENLUI LANONA BAHOMANTE BAHOMOLEO BAHOMOHONI IPI BENTE BAHORURU MATANSALA SAKITA TOFUTI BAHONTOBUNGKU PUUNGKOILU OBUNGI MATANO MARSAOLEH TOFOISO LAMBEREA TUDUA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 400 798 922 876 1286 544 1661 985 877 1156 524 553 607 661 882 969 448 854 271 15274
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 123 211 306 169 440 95 426 206 190 237 112 117 91 158 227 260 87 226 35 3716
4 Jumlah surat suara digunakan 277 587 616 707 846 448 1235 779 686 919 412 436 516 503 655 709 361 628 236 11556
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MENLUI LANONA BAHOMANTE BAHOMOLEO BAHOMOHONI IPI BENTE BAHORURU MATANSALA SAKITA TOFUTI BAHONTOBUNGKU PUUNGKOILU OBUNGI MATANO MARSAOLEH TOFOISO LAMBEREA TUDUA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 276 586 616 702 844 444 1228 776 684 917 411 434 513 502 653 705 360 625 235 11511
2 Jumlah Suara tidak sah 1 1 0 5 2 4 7 3 2 2 1 2 3 1 2 4 1 3 1 45
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 277 587 616 707 846 448 1235 779 686 919 412 436 516 503 655 709 361 628 236 11556

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MENLUI LANONA BAHOMANTE BAHOMOLEO BAHOMOHONI IPI BENTE BAHORURU MATANSALA SAKITA TOFUTI BAHONTOBUNGKU PUUNGKOILU OBUNGI MATANO MARSAOLEH TOFOISO LAMBEREA TUDUA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 183 212 213 209 339 202 395 355 249 235 173 152 349 186 209 359 152 280 144 4596
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 93 374 403 493 505 242 833 421 435 682 238 282 164 316 444 346 208 345 91 6915
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 276 586 616 702 844 444 1228 776 684 917 411 434 513 502 653 705 360 625 235 11511