Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BETE-BETE BAHO MAKMUR LE-LE DAMPALA SIUMBATU LALAMPU BAHODOPI KEUREA FATUFIA LABOTA PADABAHAO MAKARTIJAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 282 420 208 240 258 138 317 316 278 255 129 229 3070
  PR 263 346 182 203 237 137 312 300 274 223 118 192 2787
  JML 545 766 390 443 495 275 629 616 552 478 247 421 5857
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 20 19 39 20 37 30 57 1 0 0 223
  PR 0 0 0 1 1 0 2 4 0 0 0 0 8
  JML 0 0 20 20 40 20 39 34 57 1 0 0 231
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0 0 0 166
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 174 0 0 0 174
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 5 26 6 1 0 0 18 7 0 11 0 74
  PR 0 3 11 2 0 0 0 12 12 0 11 1 52
  JML 0 8 37 8 1 0 0 30 19 0 22 1 126
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 282 425 254 265 298 158 354 364 508 256 140 229 3533
  PR 263 349 193 206 238 137 314 316 294 223 129 193 2855
  JML 545 774 447 471 536 295 668 680 802 479 269 422 6388
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 219 334 140 154 187 95 222 211 224 211 106 189 2292
  PR 214 300 126 136 177 102 255 218 224 178 99 167 2196
  JML 433 634 266 290 364 197 477 429 448 389 205 356 4488
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 5 13 7 8 26 22 30 1 0 0 112
  PR 0 0 0 1 1 0 1 4 0 0 0 0 7
  JML 0 0 5 14 8 8 27 26 30 1 0 0 119
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 5 26 6 1 0 0 18 7 0 8 0 71
  PR 0 3 11 2 0 0 0 12 6 0 9 1 44
  JML 0 8 37 8 1 0 0 30 13 0 17 1 115
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 219 339 171 173 195 103 248 251 261 212 114 189 2475
  PR 214 303 137 139 178 102 256 234 230 178 108 168 2247
  JML 433 642 308 312 373 205 504 485 491 390 222 357 4722

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BETE-BETE BAHO MAKMUR LE-LE DAMPALA SIUMBATU LALAMPU BAHODOPI KEUREA FATUFIA LABOTA PADABAHAO MAKARTIJAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 554 785 397 452 508 285 647 629 565 489 252 432 5995
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 121 143 89 140 135 80 143 144 74 99 30 75 1273
4 Jumlah surat suara digunakan 433 642 308 312 373 205 504 485 491 390 222 357 4722
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BETE-BETE BAHO MAKMUR LE-LE DAMPALA SIUMBATU LALAMPU BAHODOPI KEUREA FATUFIA LABOTA PADABAHAO MAKARTIJAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 432 638 308 312 372 202 502 482 486 387 222 352 4695
2 Jumlah Suara tidak sah 1 4 0 0 1 3 2 3 5 3 0 5 27
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 433 642 308 312 373 205 504 485 491 390 222 357 4722

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BETE-BETE BAHO MAKMUR LE-LE DAMPALA SIUMBATU LALAMPU BAHODOPI KEUREA FATUFIA LABOTA PADABAHAO MAKARTIJAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 196 161 45 67 95 77 247 183 159 67 51 79 1427
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 236 477 263 245 277 125 255 299 327 320 171 273 3268
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 432 638 308 312 372 202 502 482 486 387 222 352 4695