Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BAU PANCA MAKMUR MALINA JAYA SUMARA JAYA LEMBAHSUMARA MALINO TAMAINUSI TANDOYONDO TAMBAYOLI TODDOPOLI UEBANGKE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 323 803 305 154 228 152 328 159 211 555 3218
  PR 288 719 250 134 195 124 263 156 158 467 2754
  JML 611 1522 555 288 423 276 591 315 369 1022 5972
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 4 7 1 1 2 3 7 2 20 12 59
  PR 1 1 0 0 1 0 4 0 4 5 16
  JML 5 8 1 1 3 3 11 2 24 17 75
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 2 19 8 1 0 5 8 1 0 3 47
  PR 4 17 6 0 0 5 9 4 0 1 46
  JML 6 36 14 1 0 10 17 5 0 4 93
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 5 2 0 1 2 2 0 3 2 18
  PR 2 5 3 0 1 3 2 0 3 2 21
  JML 3 10 5 0 2 5 4 0 6 4 39
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 330 834 316 156 231 162 345 162 234 572 3342
  PR 295 742 259 134 197 132 278 160 165 475 2837
  JML 625 1576 575 290 428 294 623 322 399 1047 6179
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 205 534 229 120 151 123 197 131 94 427 2211
  PR 164 478 195 110 142 105 174 115 80 333 1896
  JML 369 1012 424 230 293 228 371 246 174 760 4107
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 4 7 1 1 2 3 7 2 20 12 59
  PR 1 1 0 0 1 0 4 0 4 5 16
  JML 5 8 1 1 3 3 11 2 24 17 75
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 2 9 2 0 0 4 5 0 0 3 25
  PR 4 7 2 0 0 2 3 1 0 1 20
  JML 6 16 4 0 0 6 8 1 0 4 45
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 5 2 0 1 2 2 0 3 2 18
  PR 2 5 3 0 1 3 2 0 3 2 21
  JML 3 10 5 0 2 5 4 0 6 4 39
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 212 555 234 121 154 132 211 133 117 444 2313
  PR 171 491 200 110 144 110 183 116 87 341 1953
  JML 383 1046 434 231 298 242 394 249 204 785 4266

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BAU PANCA MAKMUR MALINA JAYA SUMARA JAYA LEMBAHSUMARA MALINO TAMAINUSI TANDOYONDO TAMBAYOLI TODDOPOLI UEBANGKE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 626 1556 568 295 432 283 603 322 378 1046 6109
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 243 510 134 64 132 41 209 73 174 261 1841
4 Jumlah surat suara digunakan 383 1046 434 231 298 242 394 249 204 785 4266
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BAU PANCA MAKMUR MALINA JAYA SUMARA JAYA LEMBAHSUMARA MALINO TAMAINUSI TANDOYONDO TAMBAYOLI TODDOPOLI UEBANGKE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 381 1035 434 229 294 240 388 248 200 778 4227
2 Jumlah Suara tidak sah 2 11 0 2 4 2 6 1 4 7 39
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 383 1046 434 231 298 242 394 249 204 785 4266

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BAU PANCA MAKMUR MALINA JAYA SUMARA JAYA LEMBAHSUMARA MALINO TAMAINUSI TANDOYONDO TAMBAYOLI TODDOPOLI UEBANGKE
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 174 219 243 58 162 72 226 70 127 119 1470
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 207 816 191 171 132 168 162 178 73 659 2757
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 381 1035 434 229 294 240 388 248 200 778 4227