Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SAMPEANTABA EMEA UNGKAYA MOAHINO SOLONSA LANTULA JAYA PUNTARI MAKMUR BUMI HARAPAN SOLONSA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 447 723 1093 635 603 1192 833 641 655 6822
  PR 416 681 997 595 623 1109 780 595 628 6424
  JML 863 1404 2090 1230 1226 2301 1613 1236 1283 13246
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 18 0 1 4 0 0 0 23
  PR 1 0 5 0 1 0 0 0 0 7
  JML 1 0 23 0 2 4 0 0 0 30
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 9 6 0 0 0 0 2 1 18
  PR 0 5 8 0 0 0 0 1 1 15
  JML 0 14 14 0 0 0 0 3 2 33
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 1 26 3 0 16 5 2 3 57
  PR 2 0 30 2 0 6 5 1 2 48
  JML 3 1 56 5 0 22 10 3 5 105
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 448 733 1143 638 604 1212 838 645 659 6920
  PR 419 686 1040 597 624 1115 785 597 631 6494
  JML 867 1419 2183 1235 1228 2327 1623 1242 1290 13414
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 324 486 609 408 359 930 669 521 484 4790
  PR 284 490 570 438 357 875 618 482 475 4589
  JML 608 976 1179 846 716 1805 1287 1003 959 9379
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 18 0 1 4 0 0 0 23
  PR 1 0 5 0 0 0 0 0 0 6
  JML 1 0 23 0 1 4 0 0 0 29
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 3 2 0 0 0 0 0 0 5
  PR 0 1 2 0 0 0 0 0 1 4
  JML 0 4 4 0 0 0 0 0 1 9
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 1 26 3 0 16 5 2 3 57
  PR 2 0 30 2 0 6 5 1 2 48
  JML 3 1 56 5 0 22 10 3 5 105
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 325 490 655 411 360 950 674 523 487 4875
  PR 287 491 607 440 357 881 623 483 478 4647
  JML 612 981 1262 851 717 1831 1297 1006 965 9522

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SAMPEANTABA EMEA UNGKAYA MOAHINO SOLONSA LANTULA JAYA PUNTARI MAKMUR BUMI HARAPAN SOLONSA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 883 1441 2140 1257 1252 2351 1657 1262 1302 13545
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 257 460 877 405 535 520 374 256 337 4021
4 Jumlah surat suara digunakan 626 981 1262 851 717 1831 1283 1006 965 9522
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SAMPEANTABA EMEA UNGKAYA MOAHINO SOLONSA LANTULA JAYA PUNTARI MAKMUR BUMI HARAPAN SOLONSA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 608 978 1257 844 713 1820 1279 999 963 9461
2 Jumlah Suara tidak sah 18 3 5 7 4 11 4 7 2 61
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 626 981 1262 851 717 1831 1283 1006 965 9522

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SAMPEANTABA EMEA UNGKAYA MOAHINO SOLONSA LANTULA JAYA PUNTARI MAKMUR BUMI HARAPAN SOLONSA JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 153 347 534 291 265 449 420 339 296 3094
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 455 631 723 553 448 1371 859 660 667 6367
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 608 978 1257 844 713 1820 1279 999 963 9461