Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PA'AWARU PONTANGOA MANDULA BINTANGOR MUKTI DOLUPO KARYA JAMOR JAYA LEMBOBELALA RONTA PETUMBEA PO'ONA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 350 249 187 196 504 428 138 307 289 270 2918
  PR 317 216 147 191 442 400 123 288 248 242 2614
  JML 667 465 334 387 946 828 261 595 537 512 5532
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 1 0 1 2 0 0 1 2 2 10
  PR 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 4
  JML 1 2 0 2 2 0 0 2 3 2 14
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 3 0 0 1 0 0 0 0 0 16 20
  PR 9 0 0 0 1 0 0 2 0 15 27
  JML 12 0 0 1 1 0 0 2 0 31 47
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 2 1 5 2 7 0 11 0 28
  PR 0 0 1 1 2 1 1 0 2 0 8
  JML 0 0 3 2 7 3 8 0 13 0 36
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 354 250 189 199 511 430 145 308 302 288 2976
  PR 326 217 148 193 445 401 124 291 251 257 2653
  JML 680 467 337 392 956 831 269 599 553 545 5629
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 275 185 151 134 348 325 129 223 192 212 2174
  PR 256 181 122 131 320 328 113 225 189 195 2060
  JML 531 366 273 265 668 653 242 448 381 407 4234
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 1 0 1 2 0 0 1 2 2 10
  PR 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 4
  JML 1 2 0 2 2 0 0 2 3 2 14
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 14
  PR 8 0 0 0 1 0 0 2 0 13 24
  JML 9 0 0 1 1 0 0 2 0 25 38
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 2 1 5 2 7 0 11 0 28
  PR 0 0 1 1 2 1 1 0 2 0 8
  JML 0 0 3 2 7 3 8 0 13 0 36
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 277 186 153 137 355 327 136 224 205 226 2226
  PR 264 182 123 133 323 329 114 228 192 208 2096
  JML 541 368 276 270 678 656 250 452 397 434 4322

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PA'AWARU PONTANGOA MANDULA BINTANGOR MUKTI DOLUPO KARYA JAMOR JAYA LEMBOBELALA RONTA PETUMBEA PO'ONA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 689 480 341 395 946 848 267 609 553 524 5652
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 148 112 65 125 268 192 17 157 156 90 1330
4 Jumlah surat suara digunakan 541 368 276 270 678 656 250 452 397 434 4322
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PA'AWARU PONTANGOA MANDULA BINTANGOR MUKTI DOLUPO KARYA JAMOR JAYA LEMBOBELALA RONTA PETUMBEA PO'ONA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 537 366 276 269 674 656 250 448 397 432 4305
2 Jumlah Suara tidak sah 4 2 0 1 4 0 0 4 0 2 17
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 541 368 276 270 678 656 250 452 397 434 4322

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PA'AWARU PONTANGOA MANDULA BINTANGOR MUKTI DOLUPO KARYA JAMOR JAYA LEMBOBELALA RONTA PETUMBEA PO'ONA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 189 152 58 92 150 203 48 157 129 157 1335
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 348 214 218 177 524 453 202 291 268 275 2970
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 537 366 276 269 674 656 250 448 397 432 4305