Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PEBOA UNGKEA KEUNO MOLINO BUNTA TOMPIRA BUNGINTIMBE MOHONI TOWARA BIMOR JAYA TOWARA PANTAI MOLORES Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 197 295 154 316 787 681 809 431 436 303 131 415 4955
  PR 170 246 153 402 695 646 721 402 392 245 101 361 4534
  JML 367 541 307 718 1482 1327 1530 833 828 548 232 776 9489
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 0 9 0 1 9 1 0 0 7 28
  PR 0 0 2 1 4 0 0 4 3 0 0 0 14
  JML 0 0 3 1 13 0 1 13 4 0 0 7 42
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 2 3 12 0 10 26 5 0 6 0 0 67
  PR 1 0 2 2 3 5 12 9 1 5 0 1 41
  JML 4 2 5 14 3 15 38 14 1 11 0 1 108
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 200 297 158 328 796 691 836 445 437 309 131 422 5050
  PR 171 246 157 405 702 651 733 415 396 250 101 362 4589
  JML 371 543 315 733 1498 1342 1569 860 833 559 232 784 9639
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 157 226 124 228 537 472 457 326 263 225 92 274 3381
  PR 135 197 118 273 471 456 433 318 253 178 58 260 3150
  JML 292 423 242 501 1008 928 890 644 516 403 150 534 6531
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 1 0 9 0 1 9 1 0 0 7 28
  PR 0 0 2 1 4 0 0 4 3 0 0 0 14
  JML 0 0 3 1 13 0 1 13 4 0 0 7 42
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 2 2 12 0 8 23 5 0 6 0 0 61
  PR 1 0 0 2 3 4 11 9 1 5 0 1 37
  JML 4 2 2 14 3 12 34 14 1 11 0 1 98
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 160 228 127 240 546 480 481 340 264 231 92 281 3470
  PR 136 197 120 276 478 460 444 331 257 183 58 261 3201
  JML 296 425 247 516 1024 940 925 671 521 414 150 542 6671

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PEBOA UNGKEA KEUNO MOLINO BUNTA TOMPIRA BUNGINTIMBE MOHONI TOWARA BIMOR JAYA TOWARA PANTAI MOLORES Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 376 553 314 734 1514 1356 1564 852 846 562 237 792 9700
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 80 128 67 218 489 416 639 181 324 148 87 249 3026
4 Jumlah surat suara digunakan 296 425 247 516 1024 940 925 671 521 414 150 542 6671
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PEBOA UNGKEA KEUNO MOLINO BUNTA TOMPIRA BUNGINTIMBE MOHONI TOWARA BIMOR JAYA TOWARA PANTAI MOLORES Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 296 425 245 516 1019 940 920 670 513 407 150 537 6638
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 2 0 5 0 5 1 8 7 0 5 33
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 296 425 247 516 1024 940 925 671 521 414 150 542 6671

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PEBOA UNGKEA KEUNO MOLINO BUNTA TOMPIRA BUNGINTIMBE MOHONI TOWARA BIMOR JAYA TOWARA PANTAI MOLORES
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 96 41 70 206 372 282 225 234 145 187 18 253 2129
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 200 384 175 310 647 658 695 436 368 220 132 284 4509
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 296 425 245 516 1019 940 920 670 513 407 150 537 6638