Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih ONEPUTE ULU LAA TOGO MULYO TONTOWEA TIU MARALEE MOLEONO SAMPALOWO MONDOWE TADAKU JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 213 208 393 287 513 190 324 304 231 140 2803
  PR 219 161 347 245 489 170 306 311 221 131 2600
  JML 432 369 740 532 1002 360 630 615 452 271 5403
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 2 2 2 6 0 14 0 1 3 30
  PR 0 0 0 1 4 0 3 0 1 1 10
  JML 0 2 2 3 10 0 17 0 2 4 40
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 3 4 0 0 0 0 0 2 9
  PR 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 10
  JML 0 0 7 7 0 0 0 0 0 5 19
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 2 0 0 3 0 2 1 0 0 8
  PR 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 6
  JML 0 3 1 0 5 0 4 1 0 0 14
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 213 212 398 293 522 190 340 305 232 145 2850
  PR 219 162 352 249 495 170 311 311 222 135 2626
  JML 432 374 750 542 1017 360 651 616 454 280 5476
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 190 136 232 221 371 133 159 205 141 58 1846
  PR 196 87 189 185 368 136 170 218 132 61 1742
  JML 386 223 421 406 739 269 329 423 273 119 3588
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 2 2 2 6 0 14 0 1 3 30
  PR 0 0 0 1 4 0 3 0 1 1 10
  JML 0 2 2 3 10 0 17 0 2 4 40
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 8
  PR 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 8
  JML 0 0 4 7 0 0 0 0 0 5 16
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 2 0 1 3 0 2 1 0 0 9
  PR 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 7
  JML 0 3 1 2 5 0 4 1 0 0 16
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 190 140 236 228 380 133 175 206 142 63 1893
  PR 196 88 192 190 374 136 175 218 133 65 1767
  JML 386 228 428 418 754 269 350 424 275 128 3660

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara ONEPUTE ULU LAA TOGO MULYO TONTOWEA TIU MARALEE MOLEONO SAMPALOWO MONDOWE TADAKU JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 441 377 756 545 1024 368 643 629 464 279 5526
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 55 149 328 127 270 99 293 205 189 151 1866
4 Jumlah surat suara digunakan 386 228 428 418 754 269 350 424 275 128 3660
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah ONEPUTE ULU LAA TOGO MULYO TONTOWEA TIU MARALEE MOLEONO SAMPALOWO MONDOWE TADAKU JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 386 224 426 416 753 268 344 423 274 128 3642
2 Jumlah Suara tidak sah 0 4 2 2 1 1 6 1 1 0 18
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 386 228 428 418 754 269 350 424 275 128 3660

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ONEPUTE ULU LAA TOGO MULYO TONTOWEA TIU MARALEE MOLEONO SAMPALOWO MONDOWE TADAKU JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 217 32 92 106 234 39 128 202 133 93 1276
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 169 192 334 310 519 229 216 221 141 35 2366
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 386 224 426 416 753 268 344 423 274 128 3642