Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SIPAYO LADO SIDOAN TIMUR OGOBAGIS SILABIA SIAVU AMBASON MEKAR DUSUNAN BARAT PATINGKE LOMBOK BARAT MUARA JAYA OGOALAS BONDOYONG BAINAA BARAT SIDOAN BAINAA DONGKAS TINOMBO LOMBOK DUSUNAN TIBU SIDOAN SELATAN SIDOAN BARAT BAINAA SELATAN SINTUWU RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 887 245 323 308 236 327 350 354 405 704 272 831 435 516 810 496 568 659 827 396 416 319 974 339 288 12285
  PR 839 288 257 250 220 341 312 303 375 722 249 766 393 455 770 503 548 704 761 364 362 310 877 305 272 11546
  JML 1726 533 580 558 456 668 662 657 780 1426 521 1597 828 971 1580 999 1116 1363 1588 760 778 629 1851 644 560 23831
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 7 0 1 6 2 30 0 12 0 0 0 0 13 6 15 2 12 0 0 0 0 106
  PR 0 0 0 0 4 0 2 6 2 7 0 8 0 0 0 0 13 5 4 2 3 0 0 0 0 56
  JML 0 0 0 0 11 0 3 12 4 37 0 20 0 0 0 0 26 11 19 4 15 0 0 0 0 162
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 0 0 0 0 5 0 17 0 0 5 5 0 0 15 0 0 3 11 1 1 2 20 0 0 87
  PR 1 0 0 0 1 5 0 12 0 0 6 0 0 0 10 0 2 1 7 0 2 0 13 0 0 60
  JML 3 0 0 0 1 10 0 29 0 0 11 5 0 0 25 0 2 4 18 1 3 2 33 0 0 147
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 889 245 323 308 243 332 351 377 407 734 277 848 435 516 825 496 581 668 853 399 429 321 994 339 288 12478
  PR 840 288 257 250 225 346 314 321 377 729 255 774 393 455 780 503 563 710 772 366 367 310 890 305 272 11662
  JML 1729 533 580 558 468 678 665 698 784 1463 532 1622 828 971 1605 999 1144 1378 1625 765 796 631 1884 644 560 24140
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 687 203 210 199 174 194 256 283 311 426 197 377 311 319 584 303 410 437 537 292 292 214 673 227 207 8323
  PR 654 197 184 191 171 237 246 245 210 323 175 243 272 271 574 351 366 497 418 271 276 199 632 207 209 7619
  JML 1341 400 394 390 345 431 502 528 521 749 372 620 583 590 1158 654 776 934 955 563 568 413 1305 434 416 15942
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 7 0 1 6 2 30 0 12 0 0 0 0 13 6 15 2 12 0 0 0 0 106
  PR 0 0 0 0 4 0 2 6 2 7 0 8 0 0 0 0 13 5 4 2 3 0 0 0 0 56
  JML 0 0 0 0 11 0 3 12 4 37 0 20 0 0 0 0 26 11 19 4 15 0 0 0 0 162
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 0 0 0 0 5 0 17 0 0 5 5 0 0 15 0 0 3 11 1 1 2 20 0 0 87
  PR 1 0 0 0 1 5 0 12 0 0 6 0 0 0 10 0 2 1 7 0 2 0 13 0 0 60
  JML 3 0 0 0 1 10 0 29 0 0 11 5 0 0 25 0 2 4 18 1 3 2 33 0 0 147
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 689 203 210 199 181 199 257 306 313 456 202 394 311 319 599 303 423 446 563 295 305 216 693 227 207 8516
  PR 655 197 184 191 176 242 248 263 212 330 181 251 272 271 584 351 381 503 429 273 281 199 645 207 209 7735
  JML 1344 400 394 390 357 441 505 569 525 786 383 645 583 590 1183 654 804 949 992 568 586 415 1338 434 416 16251

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SIPAYO LADO SIDOAN TIMUR OGOBAGIS SILABIA SIAVU AMBASON MEKAR DUSUNAN BARAT PATINGKE LOMBOK BARAT MUARA JAYA OGOALAS BONDOYONG BAINAA BARAT SIDOAN BAINAA DONGKAS TINOMBO LOMBOK DUSUNAN TIBU SIDOAN SELATAN SIDOAN BARAT BAINAA SELATAN SINTUWU RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1761 543 592 569 465 682 675 671 795 1455 531 1628 845 991 1612 1019 1138 1390 1620 775 793 642 1888 656 571 24307
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 417 143 198 179 108 240 170 102 270 669 148 983 262 401 429 365 333 441 628 207 207 227 548 222 154 8051
4 Jumlah surat suara digunakan 1344 400 394 390 357 441 505 569 525 786 383 645 583 590 1183 654 804 949 992 568 586 415 1338 434 416 16251
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SIPAYO LADO SIDOAN TIMUR OGOBAGIS SILABIA SIAVU AMBASON MEKAR DUSUNAN BARAT PATINGKE LOMBOK BARAT MUARA JAYA OGOALAS BONDOYONG BAINAA BARAT SIDOAN BAINAA DONGKAS TINOMBO LOMBOK DUSUNAN TIBU SIDOAN SELATAN SIDOAN BARAT BAINAA SELATAN SINTUWU RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1335 400 392 389 356 441 496 565 521 741 381 629 579 586 1175 649 785 946 981 568 580 414 1328 428 416 16081
2 Jumlah Suara tidak sah 9 0 2 1 1 0 9 4 4 45 2 16 4 4 8 5 19 3 11 0 6 1 10 6 0 170
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1344 400 394 390 357 441 505 569 525 786 383 645 583 590 1183 654 804 949 992 568 586 415 1338 434 416 16251

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SIPAYO LADO SIDOAN TIMUR OGOBAGIS SILABIA SIAVU AMBASON MEKAR DUSUNAN BARAT PATINGKE LOMBOK BARAT MUARA JAYA OGOALAS BONDOYONG BAINAA BARAT SIDOAN BAINAA DONGKAS TINOMBO LOMBOK DUSUNAN TIBU SIDOAN SELATAN SIDOAN BARAT BAINAA SELATAN SINTUWU RAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 487 105 194 225 257 213 211 247 335 608 148 402 223 164 594 167 404 523 534 386 270 189 594 200 139 7819
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 848 295 198 164 99 228 285 318 186 133 233 227 356 422 581 482 381 423 447 182 310 225 734 228 277 8262
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1335 400 392 389 356 441 496 565 521 741 381 629 579 586 1175 649 785 946 981 568 580 414 1328 428 416 16081