Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PUSUNGI URUNDAKA BALINGARA BULAN JAYA GIRI MULYO WANASARI MAJULANGKO UEMAKUNI MPOA TAMPABATU LONGGE TETE B TETE A UEBONE MANTANGISI BANTUGA BORONE BALANGGALA SABO SUKAMAJU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1193 447 460 367 316 339 473 335 216 522 122 387 274 763 575 420 405 391 374 294 8673
  PR 1123 416 366 325 270 255 396 305 166 519 110 385 291 699 474 380 394 355 346 225 7800
  JML 2316 863 826 692 586 594 869 640 382 1041 232 772 565 1462 1049 800 799 746 720 519 16473
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 5 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 15
  PR 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 12
  JML 3 2 5 0 0 1 2 0 1 0 2 2 2 1 3 2 0 0 0 1 27
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
  JML 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 8 1 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 11 4 4 3 1 0 0 47
  PR 8 1 10 0 0 0 2 1 0 1 0 0 7 7 5 5 6 1 0 0 54
  JML 16 2 22 0 0 0 2 2 0 2 0 0 8 18 9 9 9 2 0 0 101
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1202 448 477 367 316 340 476 336 217 523 123 389 276 774 580 425 408 392 374 295 8738
  PR 1133 419 376 325 270 255 400 306 166 520 111 387 299 707 481 386 400 357 346 225 7869
  JML 2335 867 853 692 586 595 876 642 383 1043 234 776 575 1481 1061 811 808 749 720 520 16607
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 826 345 347 283 250 177 365 244 162 329 92 272 202 551 407 308 273 287 234 232 6186
  PR 850 343 281 264 220 131 331 250 130 366 88 292 222 554 389 290 305 288 268 184 6046
  JML 1676 688 628 547 470 308 696 494 292 695 180 564 424 1105 796 598 578 575 502 416 12232
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 5 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 15
  PR 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 12
  JML 3 2 5 0 0 1 2 0 1 0 2 2 2 1 3 2 0 0 0 1 27
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 8 1 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 11 4 4 3 1 0 0 47
  PR 8 1 10 0 0 0 2 1 0 1 0 0 7 7 5 5 6 1 0 0 54
  JML 16 2 22 0 0 0 2 2 0 2 0 0 8 18 9 9 9 2 0 0 101
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 835 346 364 283 250 178 368 245 163 330 93 274 204 562 412 313 276 288 234 233 6251
  PR 860 346 291 264 220 131 335 251 130 367 89 294 230 562 396 296 311 289 268 184 6114
  JML 1695 692 655 547 470 309 703 496 293 697 182 568 434 1124 808 609 587 577 502 417 12365

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PUSUNGI URUNDAKA BALINGARA BULAN JAYA GIRI MULYO WANASARI MAJULANGKO UEMAKUNI MPOA TAMPABATU LONGGE TETE B TETE A UEBONE MANTANGISI BANTUGA BORONE BALANGGALA SABO SUKAMAJU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2362 882 843 706 598 606 887 653 390 1062 242 787 576 1492 1070 808 815 761 734 529 16803
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 667 190 188 159 128 297 184 157 97 365 60 218 142 368 262 199 227 184 232 112 4436
4 Jumlah surat suara digunakan 1695 692 655 547 470 309 703 496 293 697 182 568 434 1124 808 609 587 577 502 417 12365
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PUSUNGI URUNDAKA BALINGARA BULAN JAYA GIRI MULYO WANASARI MAJULANGKO UEMAKUNI MPOA TAMPABATU LONGGE TETE B TETE A UEBONE MANTANGISI BANTUGA BORONE BALANGGALA SABO SUKAMAJU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1686 685 651 544 470 299 702 486 280 695 182 566 433 1118 803 607 583 567 501 412 12270
2 Jumlah Suara tidak sah 9 7 4 3 0 10 1 10 13 2 0 2 1 6 5 2 4 10 1 5 95
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1695 692 655 547 470 309 703 496 293 697 182 568 434 1124 808 609 587 577 502 417 12365

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PUSUNGI URUNDAKA BALINGARA BULAN JAYA GIRI MULYO WANASARI MAJULANGKO UEMAKUNI MPOA TAMPABATU LONGGE TETE B TETE A UEBONE MANTANGISI BANTUGA BORONE BALANGGALA SABO SUKAMAJU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 513 519 395 241 184 148 195 332 55 444 69 349 244 638 495 400 369 338 203 262 6393
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1173 166 256 303 286 151 507 154 225 251 113 217 189 480 308 207 214 229 298 150 5877
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1686 685 651 544 470 299 702 486 280 695 182 566 433 1118 803 607 583 567 501 412 12270