Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih P.O. MANDUAMAS SARAGIH BINJOHARA PAGARAN NAULI SARMA NAULI MANDUAMAS LAMA TUMBA TUMBA JAE LAE MONONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1936 811 933 358 331 1132 435 784 395 7115
  PR 1901 841 833 344 322 1130 477 788 406 7042
  JML 3837 1652 1766 702 653 2262 912 1572 801 14157
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 50 25 0 4 10 19 0 5 11 124
  PR 42 24 0 2 18 10 0 8 11 115
  JML 92 49 0 6 28 29 0 13 22 239
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1986 836 933 362 341 1151 435 789 406 7239
  PR 1943 865 833 346 340 1140 477 796 417 7157
  JML 3929 1701 1766 708 681 2291 912 1585 823 14396
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 904 365 480 155 222 683 247 387 196 3639
  PR 891 419 446 163 231 761 322 404 229 3866
  JML 1795 784 926 318 453 1444 569 791 425 7505
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 50 25 0 4 10 19 0 5 11 124
  PR 42 24 0 2 18 10 0 8 11 115
  JML 92 49 0 6 28 29 0 13 22 239
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 954 390 480 159 232 702 247 392 207 3763
  PR 933 443 446 165 249 771 322 412 240 3981
  JML 1887 833 926 324 481 1473 569 804 447 7744

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara P.O. MANDUAMAS SARAGIH BINJOHARA PAGARAN NAULI SARMA NAULI MANDUAMAS LAMA TUMBA TUMBA JAE LAE MONONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3630 1684 1798 714 666 2311 853 1606 815 14077
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1741 851 872 390 185 838 283 802 368 6330
4 Jumlah surat suara digunakan 1887 833 926 324 481 1473 569 804 447 7744
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah P.O. MANDUAMAS SARAGIH BINJOHARA PAGARAN NAULI SARMA NAULI MANDUAMAS LAMA TUMBA TUMBA JAE LAE MONONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1883 824 921 319 480 1467 565 802 444 7705
2 Jumlah Suara tidak sah 4 9 5 5 1 6 4 2 3 39
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1887 833 926 324 481 1473 569 804 447 7744

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden P.O. MANDUAMAS SARAGIH BINJOHARA PAGARAN NAULI SARMA NAULI MANDUAMAS LAMA TUMBA TUMBA JAE LAE MONONG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 677 142 283 71 51 376 70 66 92 1828
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1206 682 638 248 429 1091 495 736 352 5877
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1883 824 921 319 480 1467 565 802 444 7705