Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih WATUBANGGA KASTURA POLENGA MATAOSU PEOHO SUMBER REJEKI LANGGOSIPI KUKUTIO LAMUNDRE WOLULU TANDEBURA GUNUNG SARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 847 233 537 433 653 213 255 558 392 407 618 422 5568
  PR 838 189 508 336 627 207 212 532 391 359 559 412 5170
  JML 1685 422 1045 769 1280 420 467 1090 783 766 1177 834 10738
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 2 0 9
  PR 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 6
  JML 0 0 0 8 0 0 0 1 2 0 3 1 15
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 1 7
  PR 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 6
  JML 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 4 13
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 7 0 6 20 1 0 0 0 2 8 2 3 49
  PR 15 0 7 14 0 0 0 0 4 9 2 8 59
  JML 22 0 13 34 1 0 0 0 6 17 4 11 108
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 854 233 543 459 654 213 255 563 396 415 622 426 5633
  PR 853 189 515 352 627 207 212 535 397 368 562 424 5241
  JML 1707 422 1058 811 1281 420 467 1098 793 783 1184 850 10874
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 481 171 328 336 460 142 185 397 215 254 433 305 3707
  PR 546 148 338 249 427 128 165 394 237 238 432 317 3619
  JML 1027 319 666 585 887 270 350 791 452 492 865 622 7326
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 2 0 9
  PR 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 6
  JML 0 0 0 8 0 0 0 1 2 0 3 1 15
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1 7
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 6 0 6 20 1 0 0 0 2 8 2 3 48
  PR 15 0 7 14 0 0 0 0 4 9 2 8 59
  JML 21 0 13 34 1 0 0 0 6 17 4 11 107
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 487 171 334 362 461 142 185 401 218 262 437 308 3768
  PR 561 148 345 265 427 128 165 396 243 247 435 327 3687
  JML 1048 319 679 627 888 270 350 797 461 509 872 635 7455

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara WATUBANGGA KASTURA POLENGA MATAOSU PEOHO SUMBER REJEKI LANGGOSIPI KUKUTIO LAMUNDRE WOLULU TANDEBURA GUNUNG SARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1722 431 1068 786 1309 430 477 1113 801 783 1203 852 10975
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 674 109 389 159 421 160 125 316 340 274 331 215 3513
4 Jumlah surat suara digunakan 1048 319 679 627 888 270 350 797 461 509 872 635 7455
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah WATUBANGGA KASTURA POLENGA MATAOSU PEOHO SUMBER REJEKI LANGGOSIPI KUKUTIO LAMUNDRE WOLULU TANDEBURA GUNUNG SARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1047 316 677 627 879 269 349 794 459 508 868 632 7425
2 Jumlah Suara tidak sah 1 3 2 0 9 1 1 3 2 1 4 3 30
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1048 319 679 627 888 270 350 797 461 509 872 635 7455

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden WATUBANGGA KASTURA POLENGA MATAOSU PEOHO SUMBER REJEKI LANGGOSIPI KUKUTIO LAMUNDRE WOLULU TANDEBURA GUNUNG SARI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 422 155 148 108 196 75 65 194 134 169 257 272 2195
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 625 161 529 519 683 194 284 600 325 339 611 360 5230
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1047 316 677 627 879 269 349 794 459 508 868 632 7425