Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SANGGONA UESI WESINGGOTE AHILULU LALOMBAI LIKU WALANAPO UNDOLO UETE TAWANGA TONDOWATU PEHANGGO PORABUA ALAAHA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 270 283 137 82 100 198 162 398 402 276 188 341 81 2918
  PR 253 214 121 65 97 152 155 383 381 242 165 303 56 2587
  JML 523 497 258 147 197 350 317 781 783 518 353 644 137 5505
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 20
  PR 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
  JML 1 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 24
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 5 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 13
  PR 3 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 9
  JML 8 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0 3 0 22
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 276 283 139 82 100 217 162 398 403 279 188 343 81 2951
  PR 256 214 122 65 97 156 155 383 384 243 165 304 56 2600
  JML 532 497 261 147 197 373 317 781 787 522 353 647 137 5551
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 192 234 102 79 77 160 110 247 244 164 157 216 79 2061
  PR 162 185 95 64 66 123 91 213 210 149 126 221 54 1759
  JML 354 419 197 143 143 283 201 460 454 313 283 437 133 3820
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 20
  PR 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
  JML 1 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 24
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 5 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 13
  PR 3 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 9
  JML 8 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0 3 0 22
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 198 234 104 79 77 179 110 247 245 167 157 218 79 2094
  PR 165 185 96 64 66 127 91 213 213 150 126 222 54 1772
  JML 363 419 200 143 143 306 201 460 458 317 283 440 133 3866

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SANGGONA UESI WESINGGOTE AHILULU LALOMBAI LIKU WALANAPO UNDOLO UETE TAWANGA TONDOWATU PEHANGGO PORABUA ALAAHA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 536 508 264 150 200 358 324 797 800 530 362 656 140 5625
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 173 89 64 7 57 52 123 337 342 213 79 216 7 1759
4 Jumlah surat suara digunakan 363 419 200 143 143 306 201 460 458 317 283 440 133 3866
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SANGGONA UESI WESINGGOTE AHILULU LALOMBAI LIKU WALANAPO UNDOLO UETE TAWANGA TONDOWATU PEHANGGO PORABUA ALAAHA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 362 416 198 143 141 304 201 460 455 315 282 438 133 3848
2 Jumlah Suara tidak sah 1 3 2 0 2 2 0 0 3 2 1 2 0 18
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 363 419 200 143 143 306 201 460 458 317 283 440 133 3866

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SANGGONA UESI WESINGGOTE AHILULU LALOMBAI LIKU WALANAPO UNDOLO UETE TAWANGA TONDOWATU PEHANGGO PORABUA ALAAHA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 231 213 161 107 126 174 144 276 339 205 210 323 43 2552
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 131 203 37 36 15 130 57 184 116 110 72 115 90 1296
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 362 416 198 143 141 304 201 460 455 315 282 438 133 3848