Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LAMEDAI ONEEHA PUUNDAIPA PALEWAI RAHANGGADA PETUDUA LALONGGOLOSUA POPALIA TONDOWOLIO PEWISOA JAYA ANAIWOI TANGGETADA LAMOIKO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 286 323 130 371 297 210 450 596 710 477 1035 461 137 5483
  PR 237 308 106 379 271 190 444 547 687 410 1013 464 121 5177
  JML 523 631 236 750 568 400 894 1143 1397 887 2048 925 258 10660
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 0 1 0 13
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 1 0 0 13 0 0 1 0 15
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 6
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 1 1 9 3 0 3 6 1 0 11 3 5 44
  PR 2 1 1 4 1 0 3 6 2 0 5 3 12 40
  JML 3 2 2 13 4 0 6 12 3 0 16 6 17 84
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 287 324 131 382 300 212 453 602 724 477 1046 465 142 5545
  PR 239 309 107 383 272 191 447 553 691 410 1018 467 133 5220
  JML 526 633 238 765 572 403 900 1155 1415 887 2064 932 275 10765
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 165 191 66 262 188 140 260 311 388 283 640 295 98 3287
  PR 163 194 63 291 165 143 281 297 397 267 683 314 91 3349
  JML 328 385 129 553 353 283 541 608 785 550 1323 609 189 6636
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 0 1 0 13
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 1 0 0 13 0 0 1 0 15
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 5
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 1 1 9 3 0 3 6 1 0 11 3 5 44
  PR 2 1 1 4 1 0 3 6 2 0 5 3 12 40
  JML 3 2 2 13 4 0 6 12 3 0 16 6 17 84
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 166 192 67 272 191 142 263 317 402 283 651 299 103 3348
  PR 165 195 64 295 166 144 284 303 401 267 688 317 103 3392
  JML 331 387 131 567 357 286 547 620 803 550 1339 616 206 6740

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LAMEDAI ONEEHA PUUNDAIPA PALEWAI RAHANGGADA PETUDUA LALONGGOLOSUA POPALIA TONDOWOLIO PEWISOA JAYA ANAIWOI TANGGETADA LAMOIKO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 534 644 240 771 580 408 913 1167 1427 908 2095 945 263 10895
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 203 256 109 204 223 121 366 547 624 358 756 329 57 4153
4 Jumlah surat suara digunakan 331 387 131 567 357 286 547 620 803 550 1339 616 206 6740
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LAMEDAI ONEEHA PUUNDAIPA PALEWAI RAHANGGADA PETUDUA LALONGGOLOSUA POPALIA TONDOWOLIO PEWISOA JAYA ANAIWOI TANGGETADA LAMOIKO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 330 387 131 562 351 285 543 615 795 544 1333 614 205 6695
2 Jumlah Suara tidak sah 1 0 0 5 6 1 4 5 8 6 6 2 1 45
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 331 387 131 567 357 286 547 620 803 550 1339 616 206 6740

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LAMEDAI ONEEHA PUUNDAIPA PALEWAI RAHANGGADA PETUDUA LALONGGOLOSUA POPALIA TONDOWOLIO PEWISOA JAYA ANAIWOI TANGGETADA LAMOIKO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 82 110 68 192 99 136 168 274 179 163 433 138 101 2143
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 248 277 63 370 252 149 375 341 616 381 900 476 104 4552
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 330 387 131 562 351 285 543 615 795 544 1333 614 205 6695