Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PENANGGO JAYA LAMBANDIA INOTU IWOIMEA JAYA TAORE AWIU PEKOREA LALOLERA POMBOREA IWOIMENGGURA BOU WONUAMBUTEO MOKUPA AERE PENANGGOOSI ALADADIO LOWA ATOLANO LERE JAYA TINETE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1266 522 244 458 248 264 258 189 315 675 710 772 1286 653 851 304 344 695 380 308 10742
  PR 1249 490 215 399 187 192 237 162 308 613 667 725 1218 615 750 274 343 664 329 297 9934
  JML 2515 1012 459 857 435 456 495 351 623 1288 1377 1497 2504 1268 1601 578 687 1359 709 605 20676
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 2 1 0 2 0 1 0 3 1 2 8 2 5 0 1 4 1 2 35
  PR 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 6 2 0 1 0 0 2 0 0 16
  JML 0 0 3 2 0 2 0 2 1 4 1 8 10 2 6 0 1 6 1 2 51
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
  JML 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 18 9 0 2 0 0 0 9 0 4 0 14 8 1 9 0 2 3 0 2 81
  PR 26 8 0 1 0 0 4 8 0 10 1 22 7 3 5 0 0 1 0 0 96
  JML 44 17 0 3 0 0 4 17 0 14 1 36 15 4 14 0 2 4 0 2 177
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1284 531 246 461 248 266 264 199 315 682 711 788 1302 656 865 304 347 702 381 314 10866
  PR 1275 498 216 401 187 192 242 171 309 624 668 753 1227 618 756 274 343 667 329 299 10049
  JML 2559 1029 462 862 435 458 506 370 624 1306 1379 1541 2529 1274 1621 578 690 1369 710 613 20915
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 810 307 94 314 224 210 204 143 229 448 440 438 854 370 621 187 220 496 219 226 7054
  PR 850 321 114 238 169 137 170 123 241 369 430 459 784 348 561 176 223 469 218 200 6600
  JML 1660 628 208 552 393 347 374 266 470 817 870 897 1638 718 1182 363 443 965 437 426 13654
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 2 1 0 2 0 1 0 3 1 2 8 2 5 0 1 4 1 2 35
  PR 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 6 2 0 1 0 0 2 0 0 16
  JML 0 0 3 2 0 2 0 2 1 4 1 8 10 2 6 0 1 6 1 2 51
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 18 9 0 2 0 0 0 9 0 4 0 14 8 1 9 0 2 3 0 2 81
  PR 26 8 0 1 0 0 4 8 0 10 1 22 7 3 5 0 0 1 0 0 96
  JML 44 17 0 3 0 0 4 17 0 14 1 36 15 4 14 0 2 4 0 2 177
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 828 316 96 317 224 212 209 153 229 455 441 454 870 373 635 187 223 503 220 230 7175
  PR 876 329 115 240 169 137 175 132 242 380 431 487 793 351 567 176 223 472 218 200 6713
  JML 1704 645 211 557 393 349 384 285 471 835 872 941 1663 724 1202 363 446 975 438 430 13888

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PENANGGO JAYA LAMBANDIA INOTU IWOIMEA JAYA TAORE AWIU PEKOREA LALOLERA POMBOREA IWOIMENGGURA BOU WONUAMBUTEO MOKUPA AERE PENANGGOOSI ALADADIO LOWA ATOLANO LERE JAYA TINETE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2572 1038 470 876 445 467 508 359 636 1316 1405 1531 2662 1294 1636 571 702 1390 724 618 21220
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 868 393 259 319 51 118 124 74 165 481 533 590 999 570 434 208 256 414 286 188 7330
4 Jumlah surat suara digunakan 1704 645 211 557 393 349 384 285 471 835 872 941 1663 724 1202 363 446 975 438 430 13888
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PENANGGO JAYA LAMBANDIA INOTU IWOIMEA JAYA TAORE AWIU PEKOREA LALOLERA POMBOREA IWOIMENGGURA BOU WONUAMBUTEO MOKUPA AERE PENANGGOOSI ALADADIO LOWA ATOLANO LERE JAYA TINETE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1699 641 203 551 393 346 382 284 468 831 867 938 1659 721 1195 359 445 973 431 429 13815
2 Jumlah Suara tidak sah 5 4 8 6 0 3 2 1 3 4 5 3 4 3 7 4 1 2 7 1 73
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1704 645 211 557 393 349 384 285 471 835 872 941 1663 724 1202 363 446 975 438 430 13888

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PENANGGO JAYA LAMBANDIA INOTU IWOIMEA JAYA TAORE AWIU PEKOREA LALOLERA POMBOREA IWOIMENGGURA BOU WONUAMBUTEO MOKUPA AERE PENANGGOOSI ALADADIO LOWA ATOLANO LERE JAYA TINETE
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 438 69 32 78 41 226 46 104 89 84 116 252 178 99 105 51 45 132 76 37 2298
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1261 572 171 473 352 120 336 180 379 747 751 686 1481 622 1090 308 400 841 355 392 11517
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1699 641 203 551 393 346 382 284 468 831 867 938 1659 721 1195 359 445 973 431 429 13815